Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome Kjeller Aerodrome

 

 
   

Oppfordring til Stortinget om å utsatte behandlingen av Kjeller flyplass i LTP

 

mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

Bli med i folkeaksjonen for bevaring av hele Kjeller flyplass! Send epost til folkeaksjon@aerodrome.no og si din mening!


En utsettelse av beslutninger om framtiden til Kjeller flyplass i to eller fire år til neste revidering av LTP i 2020, vil sikre at pågående utredninger og prosesser kan gjennomføres hos Riksantikvaren og Samferdselsdepartementet, før irreversible vedtak.

For best mulig beslutningsgrunnlag, basert på kunnskap og resultatet fra pågående utredninger, vil det være konstruktivt med en utsettelse av behandlingen av Kjeller til 2020 og neste revidering av Forsvarets langtidsplan for forsvarssektoren.

Last ned notat om Kjeller

Framtiden tilhører våre barn og neste generasjoner.
Hva sier dagens barn og ungdom i alderen 10 til 20 år; er de enige i en nedleggelse av flyplassen, en halvvveis nedleggelse eller en bevaring av hele Kjeller flyplass?

Hva sier dagens familier hvis våre barn og neste generasjoner blir fratatt mulighetene til utdanning, opplevelser og mestring som vi tar som en selvfølge i dag?

– Kjeller flyplass er for luftsporten det samme som Holmenkollbakken er for norsk hoppsport, hevder generalsekretær i NLF, John Eirik Laupsa.

Last ned vedlegg om Kjeller

Oppfordring til Stortinget

Les brev, følgebrev og vedlegg sendt til Stortinget 2. november 2016;

Brev til Stortinget

Følgebrev til Stortinget

NIKU-rapport om Kjeller (2015)

TØI Rapport om allmennflyging og luftsport i Norge (2010)

Rapport rødlistede humler Kjeller (2016)

Kjeller gård historie

Last ned KAN NOTAT og KAN VEDLEGG

Last ned «Hjerte for Kjeller»

Kjeller Aerodrome
 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©23

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©23