Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome


Styreleder Per Harald Grue (øverst til venstre) i Norges Kulturvernforbund åpnet Flydagen 2018 på Kjeller.

 

«Kjeller et nasjonalt og internasjonalt fyrtårn i norsk luftfarthistorie»

 

Styreleder Per Harald Grue i Norges Kulturvernforbund under åpningen av Flydagen 2018 på Kjeller:

«Det er en stor ære og glede for meg å åpne flydagen her på Kjeller på vegne av Norges kulturvernforbund. Som leder av Norges Kulturvernforbund hilser jeg fra våre 24 kulturvernorganisasjoner og våre medlemmer.
Våre organisasjoner representerer bredde og mangfold innenfor kulturvernet, og samler over 230 000 engasjerte frivillige.

Arrangøren, Veteranflygruppen i Nedre Romerike Flyklubb (NRFV), på vegne av Kjeller Aero Senter (KAS), vil i dag skape spennende opplevelser med flyoppvisninger, rundflyginger, modellflyshow og et stort folkeliv.

Men dagen i dag representerer mer enn opplevelser. Den representerer norsk kulturarv på et sted som har en sentral plass både i norsk kulturvern og i norsk luftfartshistorie.

Kjeller er den eldste flyplassen i Norge. Her har vi en sammenhengende norsk luftfartshistorie tilbake til 1912.
Flymiljøet på Kjeller har gjort og gjør en svært viktig jobb ikke bare med å bevare det historiske miljøet på Kjeller, men også for å videreføre tradisjonene i et levende luftfartsmiljø.

Kulturarv er viktig – det skaper tilhørighet og identitet – og det ser vi også her. Flyplassen er en viktig del av Kjellers identitet.

Det er i dag et godt samarbeid med de andre flymuseene – med Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, Flyhistorisk Museum på Sola og Forsvarets Flysamling på Gardermoen.

Men det er noe eget ved å se flyene i lufta. Det formidler historie på en helt annen måte, det bidrar til opplevelser og skaper begeistring.

Her på Kjeller er det et levende luftfartsmiljø – med en helt unik kompetanse og entusiasme.

I forlengelsen av veteranflymiljøet på Kjeller startet ildsjeler Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) i 1994, Veteranflygruppen NRFV i 2002, Norwegian Spitfire Foundation (NSF) i 2012 og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) i 2014.

Landsforeningen for Luftfartøyvern (LFL) ble etablert i 2016 og ble medlem av Kulturvernforbundet samme år. På bare to år har LFL på vegne av hele flymiljøet gjort en viktig innsats for å sette luftfartøy på det norske vernekartet for å sikre videreføring av kompetanse, og ikke minst – for å sikre at gamle luftfartøy fremdeles kan være i luften – til glede for oss alle. 

Foreningen har lagt frem forslag til en offensiv og fremtidsrettet «Nasjonal verneplan for luftfartøy».
Flydagen her på Kjeller er også en del av det europeiske kulturminneåret 2018.

I arrangementene knyttet til kulturminneåret skal vi vise frem vår unike kulturarv til vår egen befolkning og vise verdien kulturarven har både nasjonalt og internasjonalt. Jeg håper og tror at vi på Flydagen 2018 skal lykkes med dette.

Vi i Norges Kulturvernforbund støtter opp om det arbeid flymiljøet her gjør for å ta vare på og videreutvikle Kjeller flyplass som en sentral institusjon i norsk kulturvern.

I vår kulturvernpolitikk er det bred oppslutning om og stor stolthet knyttet til å ta vare på våre stavkirker, vikingskipene, Munchmuseet og andre «fyrtårn» knyttet til vår nasjonale kulturvernpolitikk.

Det er mitt håp og mitt ønske at Flydagen 2018 vil overbevise sentrale myndigheter, kommunale myndigheter og ikke minst alle dere som er tilstede her i dag for å sikre at Kjeller flyplass kan bli og skal bli et nasjonalt og internasjonalt fyrtårn knyttet til norsk luftfarthistorie».

Styreleder Per Harald Grue
Norges Kulturvernforbund
Åpning av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember 1. desember 2. desember 3. desember 4.desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember

Flybataljonen – DIN lokale flyplass – trår til med Julekalender 2018 med Kjeller flyplass som tema.

FLICKR.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Se tidslinje med dokumenter, rapporter og utredninger.

 

Kjeller Aerodrome
 
 

Vi trenger FLERE, ikke færre
flyplasser i framtiden!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©23

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©23