Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

10. desember 2018: Årets julestjerne med åtte F-16 (3+1+3+1) og tre F-35 ble i år fløyet sørfra via Horten, Drammen, Oslo, Rygge og Kjeller mot Gardermoen
og videre nordover. For første gang var det nye kampflyet F-35 i lufta over Kjeller, verdens nest eldste flyplass og arnestedet for norsk flygning.
En flott honnør i det europeiske kulturarvåret 2018! Foto: Kjeller Aerodrome

 

Julekalender 2018: Ny luke åpnes hver dag fram mot julaften!

 
«Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass». «Med et stadig økende folketall i og rundt de største byene, samtidig med introduksjonen av elektriske og hybride flytyper, forventer ledelsen i Avinor at behovet til sentrumsnære flyplasser vil øke betydelig de nærmeste tiårene». Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) har vært medarrangører og ønsket å rette søkelys på Kjellerflyplass – med historien og den store betydningen av Kjeller i norsk flyhistorie. KFK satte som mål å opplyse politikere i Skedsmo kommune om historien og betydningen av Kjeller flyplass gjennom 102 år. «Men dette lyktes vi ikke med, siden kun en lokalpolitiker stilte opp», innrømmer Finn Terje Skyrud. Han er leder av KFK, SAS-pilot og en akriv veteranflypilot på fritiden.
     

Om Kjeller flyplass sier NLFs generalsekretær;
«Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass».
FLYBATALJONEN – DIN LOKALE FLYPLASS

NY INTERESSEORGANISASJON

NORSK LUFTFART

 

Meld deg inn i FLYBATALJONEN og støtt DIN LOKALE FLYPLASS! Innmeldinger i 2018 inkluderer medlemsskap for hele 2019.

DIN LOKALE FLYPLASS er en ny interesseorganisasjon i norsk luftfart. Vi trenger et sterkt engasjement i hele Norge for å sikre våre felles interesser i framtiden, for våre barn og neste generasjoner!

Et av våre fremste mål er å bevare og videreutvikle dagens lokale flyplasser samt planlegge, prosjektere og etablere nye sentrumsnære anlegg.

Norges Luftsporforbund (NLF) oppfordret i sommer alle til å skrive leserinnlegg, kontakte lokale politikere, delta i debattene i sosiale medier og si meningene våre høyt.

Om Kjeller flyplass sier NLFs generalsekretær; «Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass».

Kjeller er ikke alene om å være truet av nedleggelse og nedbygging. Andre «rødlistede» flyplasser er Bømoen/Voss og Stafsberg/Hamar. Hokksund er kommet i faresonen grunnet planer om dobbeltspor og forslag til nye jernbanekorridorer som krysser eksisterende flystripe ved Loesmoen.

Med et stadig økende folketall i og rundt de største byene, samtidig med introduksjonen av elektriske og hybride flytyper, forventer ledelsen i Avinor at behovet til sentrumsnære flyplasser vil øke betydelig de nærmeste tiårene.

I Gudbrandsdalen er det kommet initiativ til etablering av ny flyplass på Vågå. Både på Østlandet og Vestlandet er det stort behov til nye anlegg for allmennflygning, til utdanning og trening. Det vil kreve stor innsats også i årene framover.

Søndenfjeldske Flyveavdeling (SFA) som ble utvidet til Flybataljonen var for 100 år siden starten og selve spiren til luftkapasitetene vi har i Norge i dag. SFA ble etablert i årene 1913–1918 ved Den ytre flyveplass (DYF), samme arealet hvor Småflyhavna holder til i dag og hvor Flydagen hvert år arrangeres.

Bli med for å sikre at vi sammen oppnår en stadig bedre tilgang til verdifull infrastruktur og arenaer for opplevelser, inspirasjon, rekruttering, utdanning, trening og mestring i framtiden.

La din stemme bli hørt!

.

 

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 25. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember