Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Skuespiller Vilde Bodsberg sammen med Bjørnar Øverland i skoleflyet til Nedre Romerike Flyklubb, Aquila A211 LN-NRA. Flyet landet første gang på Kjeller
10. juni 2014, dagen før dagen 100 år etter at Roald Amundsen tok internasjonalt flysertifikat (kalt ‘patent’) nr 1 for sivile her til lands. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 

Julekalender 2018: Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

 
«Leonardo da Vinci hadde en annen idé om å fly. Han er kjent for sin tegning av det som kunne være forløperen til et helikopter, der en skruelignende propell skulle trekke «apparatet» (i mangel av et bedre ord) opp i luften! Dessverre manglet Leonardo både en mulighet til utforskning og utprøving av denne ideen». «Mange samtidige forfulgte sine drømmer og ideer om et fly drevet fremover ved egen kraft. Men, det var Wright brødrene som basert på egen utforskning og utprøving endelig gjennomførte historiens første selvdrevne flytur den 17. desember 1903». «Slik var det i prinsippet også da «Ubaaten Kobbens flyvekomité» mottok sitt fly av typen Rumpler Taube med det treffende navnet «Start» i mai 1912, og da Hæren mottok sine første fly av typen Farman «Longhorn» i august 1912. Pilotene hadde allerede fått sin flygerutdannelse, og flymekanikerne sin tekniske utdanning. Men, da som nå, FOR Å KUNNE FLY, måtte klargjøringen av flyet komme først!»
     

«Elektronikkens tidsalder utvikler seg stadig med vekt på datateknologi. Vedlikehold og forsyningstjeneste er avgjørende for å holde en flypark operativ. Og, ikke å forglemme operatøren, med en flygerutdanning som omfatter kunnskap om og innsikt i et helt spekter av kontrollsystemer».

 

FLYGNINGENS BARNDOM
– DRØMMER OG DRISTIGHET

JUBILEUMSMAGASINET KJELLER 2012


Tekst: Generalmajor Ivar Gjetnes, tidligere
plasskommandant på Kjeller og styreleder
i Kjeller Flyhistoriske Forening

 

Mennesket har sannsynligvis gjennom alle tider vært fasinert av fuglenes evne til å seile gjennom luften – tilsynelatende uten store anstrengelser.

– Det har vært en lang vei fra håpet om å kunne fly som fuglen til dagens virkelighet.

Etter fasinasjonen kom drømmen, deretter ideene, utforskning og utprøving, med endelig bevis på at mennesket også kan beherske luften slik først landjorden og deretter havene ble tatt i bruk.

Den greske guden Ikaros fant på at han skulle smøre inn vinger med voks for å kunne fly! Men, da han endelig fikk drømmen oppfylt fløy han så nær solen at voksen smeltet, og Ikaros styrtet til jorden!

Leonardo da Vinci hadde en annen idé om å fly. Han er kjent for sin tegning av det som kunne være forløperen til et helikopter, der en skruelignende propell skulle trekke «apparatet» (i mangel av et bedre ord) opp i luften! Dessverre manglet Leonardo både en mulighet til utforskning og utprøving av denne ideen.

Otto Liljenthal var en av mange som gikk vitenskapelig til verks, og utviklet sine ideer om vinger som kunne bære et menneske gjennom luften. Han utprøvde flere vellykkede modeller, og lekte med ideen om å sette motor på et av sine apparater. Dessverre fikk han ikke tilgang til en passende motor.

Mange samtidige forfulgte sine drømmer og ideer om et fly drevet fremover ved egen kraft. Men, det var Wright brødrene som basert på egen utforskning og utprøving endelig gjennomførte historiens første selvdrevne flytur den 17. desember 1903.

Første flypioner
Norge var det landets første flyingeniør, Einar Lillo Gran, som etter sin utdannelse i Frankrike, startet utviklingen og byggingen av et interessant monoplan, med en form for meier i stedet for hjul. Flyet ble ikke stabilt nok, og hadde for svak motor. Som mange, mange andre pionerprosjekter havnet dessverre også Gran sitt fly på historiens skraphaug.

 

Den antatt største norske flypioneren, Einar Sem-Jacobsen, konstruerte ikke sitt eget fly, men var direkte involvert i utbedringer og modifikasjoner av eksisterende fly.

Maurice Farman «Shorthorn» ble en forbedret utgave av Hærens første fly, Maurice Farman «Longhorn».

Solotur i eget fly
Norskamerikaneren Oliver Andre Rosto (født Røstø), ble den første nordmannen som klarte å konstruere, bygge og fly sitt eget fly med betegnelsen «Rosto monoplane».

Første soloturen for flypioneren skjedde fra et islagt vann 26. februar 1913. Fortellinger om soloflyging allerede 15. november 1909 står fortsatt udokumentert.

Det spesielle med alle disse pionerene var at det var samme person som hadde drømmen og ideene, de utviklet sine apparater, og ble de første «aeronauter» eller flygere! De representerte flygingens «alt i ett»-generasjon!

Det tok ikke lang tid før konstruksjon, utprøving og produksjon av fly utviklet seg til egne spesialiserte fagfelt. Utviklingen førte senere til systemintegrasjon, basert på avanserte instrumenter og kontrollsystemer.

Elektronikkens tidsalder utvikler seg stadig med vekt på datateknologi. Vedlikehold og forsyningstjeneste er avgjørende for å holde en flypark operativ. Og, ikke å forglemme operatøren, med en flygerutdanning som omfatter kunnskap om og innsikt i et helt spekter av kontrollsystemer.

FOR Å KUNNE FLY et teknisk, avansert fly i dag er det med andre ord behov for innsats fra eksperter innenfor en rekke spesialiserte fagfelt.

Slik var det i prinsippet også da «Ubaaten Kobbens flyvekomité» mottok sitt fly av typen Rumpler Taube med det treffende navnet «Start» i mai 1912, og da Hæren mottok sine første fly av typen Farman «Longhorn» i august 1912.

Historien må omskrives
Pilotene hadde allerede fått sin flygerutdannelse, og flymekanikerne sin tekniske utdanning. Men, da som nå, FOR Å KUNNE FLY, måtte klargjøringen av flyet komme først!

Det betyr at tidspunktet for starten på norsk militær luftmakt må flyttes noen dager tidligere på kalenderen – fra tidspunktet for første flyging den 1. september 1912 til den 25. august, da en fransk og en norsk flymekaniker begynte arbeidet med å montere Hærens første Farman «Longhorn» med det klingende navnet «Ganger Rolf» ved Storhove i Heradsbygd! ;-))

 

Kilde: Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF)

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome

LN-NRA har vært i bruk av flyskolen i Nedre Romerike Flyklubb siden sommeren 2014. Det er første Aquila A211 i Skandinavia.
Skoleflyet er både miljøvennlig og støysvakt. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Kjeller Aerodrome

Leonardo Da Vincis tegning av hangglider fra 1500-­tallet.

 

 
Kjeller Aerodrome

Start, Norges første fly, et Rumpler Taube monoplan, til vanns og i lufta – på flottører­ og ski. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

Kjeller Aerodrome

Mekanikerne er fra venstre Dutronchet, Brobant, Sigurd Hansen (senere Hamgaard) og Johannes Nielsen. Bildet fra gården Storhove i Heradsbygd, i dag
i Elverum kommune, kan være tatt 1. september 1912, i tilfelle på selve dagen for den første militære flyging i Norge!
Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF


 
Kjeller Aerodrome

Bensinfylling på isen på F.F.9 Kaje med skiunderstell. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

 
Kjeller Aerodrome

Start, Norges første fly, et Rumpler Taube monoplan, til vanns og i lufta – på flottører og ski. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

 
Kjeller Aerodrome

Einar Sem-Jacobsen, en av landets første og største flypionerer, var direktør og den som etablerte Hærens Flyvefabrikk på Kjeller fra 1916.
Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

 
Kjeller Aerodrome

«I sommerhalvåret var det landflyrute med JU-52 fra Berlin til Oslo. Flyet kom om ettermiddagen og det var fullt frammøte både av store og små.
En gang kom Sonja Henie med flyet, det var jo en sensasjon med fullt presseoppbud», minnes Leif Lyngby, tidligere Spitfire­pilot.
Det første flyet som kom hit til landet var innkjøpt under flystevnet i Rheims 1909 av Wilhelm Henie, Sonja Henies far. Flyet, et Voisin biplan,
kom aldri i luften. Det ble utstilt på Kontraskjæret ved Akershus festning og ødelagt i en snøstorm senere samme året.
I 2012 ville Sonja Henie fylt 100 år! Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

 
Kjeller Aerodrome

12. desember 2018 ble det kjent at Sparebankstiftelsen gir 1 millioner kroner til stiftelsen GG 423 for gjenoppbygging av flyet som tilhørte Flybataljonene
på Kjeller og deltok i luftkampene i forsvaret av Norge 9. april 1940. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember