Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Noorduyn Norseman Mk VI 44-705 R-AF tilhørte Luftkommando Nord- Norge, Skattøra i 1958. Flyet hadde malt aluminium med sort antireflekspanel,
900 mm rundeller i seks posisjoner på vinger og flykropp, 680 mm høy registreringskode, 100 mm høyt serienummer på halefinne.
Vingetipper og sideror er arktiskrød. Forside av brosjyren om R-AF utarbeidet av Norsk Luftfartsmuseum i Bodø

 

Julekalender 2018: Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

 
«Noorduyn Norseman fløy for første gang som flytype i 1935 og er et legendarisk bushfly og lett transportfly. Det ble i alt bygget 903 Norseman i perioden 1935 til 1959. Rundt 20 eksemplarer flyr i dag, de fleste i USA og Canada. Noorduyn Norseman R-AF er eneste luftdyktige Norseman i Europa». – Flyturen fra Sverige til Kjeller var en stor opplevelse. Motoren gikk fint og det er en koselig flymaskin, sier Finn Terje Skyrud, veteranflypilot og SAS-kaptein. – Det er klart vi har et sug i magen når Norseman R-AF kommer tilbake til Norge etter nesten 50 år i utlendighet. Det er mye norsk flyhistorie i maskinen. R-AF er en av de åtte første norske Norseman som kom til Norge for 70 år siden. «Gjennom Noorduyn Norseman vil Norsk luftfartsmuseum (NL) formidle luftfartshistorie til hele landet. Dette flyet er et levende symbol på oppbyggingen i Norge etter 2. verdenskrig, en arbeidshest av de sjeldne, med operativ periode fra 1945 og fram til i dag, det er over 70 år i luften!».
     

SAS-pilotene Lars Ness og Finn Terje Skyrud fløy Norseman SE-CGM fra Sverige til Kjeller 28. mai 2015, på dagen 70 år etter at de første åtte norske Norseman landet på Fornebu i 1945.

Et utmerket samarbeid mellom Norsk Luftfartsmuseum i Bodø og Norwegian Spitfire Foundation (NSF) gjør det mulig å operere Norseman. Kulturskatten er ett blant titalls veteranfly på Kjeller flyplass som i sommerhalvåret bidrar til økt kulturturisme, ofte med flygninger til Holmenkollen, Fornebu, Bygdøy og Oslo før retur til Romerikes store stolthet: verdens nest eldste flyplass pŒ Kjeller.
NOORDUYN NORSEMAN R-AF

KULTURTURISME PÅ KJELLER

EN FLYGENDE KULTURSKATT SOM EIES
AV NORSK LUFTFARTSMUSEUM I BODØ

Tekst: Norsk Luftfartsmuseum
Utdrag fra tekst i brosjyre om R-AF

Foto: Luftforsvaret, KFF, Erling Kjærnes, Anders Utgård
Eirik Østensjø, Lars Brede Grøndahl

 

Norsk Luftfartsmuseum kjøpte Noorduyn Norseman R-AF fra Sverige i 2015, og fikk tilbake en nasjonal skatt. Flyet fløy i Luftforsvarets farger og tjeneste fra 1945–1959, og har fått sin opprinnelige sølvblanke drakt og norske merkinger.

Fra 1959 fløy det for Thor Solberg Aviation, før det ble solgt til Sverige i 1963.

Noorduyn Norseman fløy for første gang som flytype i 1935 og er et legendarisk bushfly og lett transportfly. Det ble i alt bygget 903 Norseman i perioden 1935 til 1959.

Rundt 20 eksemplarer flyr i dag, de fleste i USA og Canada. Noorduyn Norseman R-AF er eneste luftdyktige Norseman i Europa!

Bygget landet med Norseman
Selv om 2. verdenskrig pågikk for fullt i 1944, var det tydelig at krigen i Europa og Norge gikk mot slutten. Krigens herjinger hadde rammet Norge hardt og det var et stort behov for et transportfly når landet skulle gjenoppbygges.

I mai 1945 satte åtte norske Noorduyn Norseman kursen mot Norge. De historiske flyene landet på Fornebu 28. mai 1945, få uker etter frigjøringen.

I 1953 fikk Luftforsvaret tildelt ytterligere 15 Norseman gjennom våpenhjelpen fra Canada.

I 1946–1959 inngikk R-AF i 330-skvadronen på Sola, Skattøra og Bodø før det ble lånt ut i 1959 til Thor Solberg Aviation og seinere solgt samme år til et konsortium med Solbergfly i Tønsberg og Widerøe’s Flyveselskap. Det ble i 1963 solgt til Solbergfly AB i Sverige.

Tilbake til Norge etter 50 år
– Flyturen fra Sverige til Kjeller var en stor opplevelse. Motoren gikk fint og det er en koselig flymaskin, sier Finn Terje Skyrud, veteranflypilot og SAS-kaptein.

– Det er klart vi har et sug i magen når Norseman R-AF kommer tilbake til Norge etter nesten 50 år i utlendighet­. Det er mye norsk flyhistorie i maskinen. R-AF er en av de åtte første norske Norseman som kom til Norge for 70 år siden.

For Luftforsvaret var Noorduyn Norseman starten på en ny epoke, med egne transportfly. Etter en lang tjeneste i Luftforsvaret, ble mange norske Noorduyn Norseman overtatt av Thor Solberg og Widerøe.

Norges første kvinnelige trafikkflyger, Turi Widerøe, tok flysertifikat i 1962 og fløy Norseman sjøfly fra 1968. Etter vektklasseutsjekk med Norseman i Tromsø fortsatte hun å fly DHC-3 Otter mellom Trondheim og Tromsø.

En flyvende kulturskatt
Gjennom Noorduyn Norseman vil Norsk luftfartsmuseum (NL) formidle luftfartshistorie til hele landet. Dette flyet er et levende symbol på oppbyggingen i Norge etter 2. verdenskrig, en arbeidshest av de sjeldne, med operativ periode fra 1945 og fram til i dag, det er over 70 år i luften!

Det er vanskelig å forestille seg sterkere formidling av vår luftfartshistorie enn denne enestående kulturskatten. Operatør av flyet er stiftelsen Norwegian Spitfire­ Foundation (NSF).

Flyet har base i historiske ­Småflyhavna på Kjeller Aerodrome og i Bodø.

 

Kilde: Norsk Luftfartsmuseum

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome

Lars Ness (til venstre) og Finn Terje Skyrud er begge SAS-kapteiner som flyr aktivt på Kjeller. Under Flydagen på Kjeller 16. juni 2019 vil
imponerende «formation aerobatics» med Bücker Jungmann LN-ESS og LN-INA være en del av programmet. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Kjeller Aerodrome

Tor Nyhus har lakkert Noorduyn Norseman R-AF i hangaren til 335-skvadronen på Gardermoen Flystasjon. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 
Kjeller Aerodrome

Norwegian Spitfire Foundation (NSF) har ansvaret for opplæring, utsjekk og trening av piloter som flyr Noorduyn Norseman R-AF.
Veteranflyet deltok under Flydagen Kjeller og Flydagen Sola, samt Telemark Airshow i 2018. Det har fått stor oppmerksomhet
under oppvisninger på airshow i England og i Nederland. Foto: Erling Kjærnes

Kjeller Aerodrome

Kjeller flyplass ligger godt til rette for økt kulturturisme på Romerike, midt mellom Oslo sentrum og Gardermoen. Kulturturisme er et satsingsområde
for Kulturminister Trine Skei Grande og dagens Regjering som har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å gi mer gass i satsingen. Dette skaper spennende muligheter på Kjeller
også i årene framover. «Kulturell og kreativ næring omfatter noen av verdens største industrier og er en næring som representerer et stort utnyttet potensial i Norge.
Handelen av kulturprodukter og -tjenester har vært gjenstand for en eventyrlig vekst det siste tiåret. Alt tyder på at det er en vekst som vil fortsette»,
sier Margit Klingen Daams, som leder satsingen i Innovasjon Norge. «Vi i er svært glade for å ha fått et oppdrag som skal bidra til å løfte næringen videre,
og ser frem til å igangsette konkrete tiltak i samarbeid med bransjeaktørene», uttaler Klingen Daams.


 
Kjeller Aerodrome

Turi Widerøe landet Noorduyn Norseman i Tromsø havnebasseng for vektklasseutsjekk. På bildet midt på venstre side flankeres hun av sjef for Luftforsvarsmuseet
major Anders Utgård (til venstre) og daglig leder ved Forsvarets Flysamling Gardermoen Øyvind Munch Ellingsen. Foto: Kjeller Aerodrome og Anders Utgård

 

 
Kjeller Aerodrome

Kulturskatten på Kjeller blir lagt merke til også internasjonalt.

 

 
Kjeller Aerodrome
Noorduyn Norseman R-AF er det eneste eksemplaret som flyr i Europa. Foto: Eirik Østensjø
 
Kjeller Aerodrome

R-AF har base på Kjeller, en av verdens eldste flyplasser, og i Bodø. Foto: Eirik Østensjø

 

 
Kjeller Aerodrome

Gjennom Noorduyn Norseman vil Norsk luftfartsmuseum (NL) formidle luftfartshistorie til hele landet. Dette flyet er et levende symbol på oppbyggingen
i Norge etter 2. verdenskrig, en arbeidshest av de sjeldne, med operativ periode fra 1945 og fram til i dag. Det er over 70 år i luften!
Det er vanskelig å forestille seg sterkere formidling av vår luftfartshistorie enn denne enestående kulturskatten, ifølge Norsk Luftfartsmuseum.

 

 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember