Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Roald Amundsen startet med flytimer på Kjeller flyplass i 1913. Instruktør var flypioneren Einar Sem-Jacobsen, her sittende foran. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

Julekalender 2018: Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

 
«Det var meget beskjedne forhold på flyveplassen dengang. Vi overnattet som regel på Lillestrøm stasjon og spaserte ved 5–6 tiden om morgenen op til flyveplassen, drog ut en maskin og etter en kort prøvekjøring av motoren bar det tilværs.». «Efter to-tre dagers flyvning byttet Amundsen og jeg plass. Min spenning første gang jeg fulgte ham som passasjer gikk hurtig over. Presis på merket gikk maskinen til værs, støtt og rolig fløi vi de vanlige runder og satte så kurs for landing. Akkurat på merket tok maskinen lett svevende bakken og rullet op på plass. Og slik drev vi på morgen og aften så ofte været tillot det». «Ikke før var vi kommet op i en 20–30 meters høide før jeg merket, at hverken bakre høideror eller sideror virket. Med et brak styrtet flyet i bakken. Støtet var så kraftig at det blev smadret fullstendig. De kraftige gondolbjelker av ask boret sig en meter inn i den hårde sandbakke, men vi kom begge fra det uten den ringeste skade, bare noen blå merker hist og her».
     

Dagen etter fikk Amundsen følgende telegram fra Kong Haakon VII: «Vi gratulerer med lykken som alltid fulgte Dem også i går Haakon R» Roald Amundsen ble etter utdannelsen rulleført som menig i Hærens flyvåpen.
KJELLER 1913–1914

LANDETS FØRSTE FLYELEV

ROALD AMUNDSEN TAR INTERNASJONALT
FLYSERTIFIKAT (KALT‘ PATENT’) NR 1 FOR SIVILE

Tekst: Einar Sem-Jacobsen

Redigert: Oberst Knut Kinne, en av initiativtagerne
til Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF)

 

Høsten 1913 var Roald Amundsen i USA på foredragsturne, og han var samtidig opptatt med forberedelsene til en ny nordpolsferd. Etter en flytur i San Francisco fikk han øynene opp for flyvningens muligheter.

1913
Da han kom hjem til Norge igjen, kom han i løpet av vinteren på flere besøk til Kjeller for å bli med Einar Sem-Jacobsen som passasjer. Flyturene interesserte ham mer og mer, og han ba om å få anledning til å lære og fly selv. Forsvarsdepartementet ga straks tillatelse til dette.

I boken «Til veirs på norske vinger» gir Sem-Jacobsen oss et innblikk i utdannelsen av den første flyeleven:

«Vi hadde ennu intet skolefly med dobbelte styreorganer, men det var fort gjort å få forarbeidet sådanne, og så begynte treningen.

Det var meget beskjedne forhold på flyveplassen dengang. Vi overnattet som regel på Lillestrøm stasjon og spaserte ved 5–6 tiden om morgenen op til flyveplassen, drog ut en maskin og etter en kort prøvekjøring av motoren bar det tilværs.

Sindig og rolig tok han det, selv om det av og til kunne se litt prekært ut. For enden av den hundre meter lange startplass var en dyp grøft med jordvoller på begge sider.

Når sne eller søle av og til sinket farten i starten, kunde det falle vanskelig å få den 70 hk maskin til værs, men aldri viste han spor av nervøsitet selv om vi nærmet oss uhyggelig grøften før maskinen slapp bakken.

Det var ikke særlig komfortable fly vi den gang hadde. Plassen i gondolen var meget trang.

Forrest satt føreren på et lite kurvsete og bak ham høit oppe på bensintanken satt passasjeren eller eleven. De dobbelte styrehåndtak var slik anbragt at den som satt bakerst måtte strekke armene frem på begge sider av føreren for å følge med i styringen.

 

 

Særlig bekvem stilling var det ikke hverken for den forreste eller bakerste. Han på bensintanken satt også i temmelig sterk lufttrekk helt ubeskyttet mot vær og vind.

Skulde vi tale sammen måtte vi rope inn i ørene på hverandre og enda falt samtale vanskelig.

Efter to-tre dagers flyvning byttet Amundsen og jeg plass. Min spenning første gang jeg fulgte ham som passasjer gikk hurtig over. Presis på merket gikk maskinen til værs, støtt og rolig fløi vi de vanlige runder og satte så kurs for landing. Akkurat på merket tok maskinen lett svevende bakken og rullet op på plass. Og slik drev vi på morgen og aften så ofte været tillot det.

1914
Den 11. juni var han kommet så langt, at han skulde ta den avsluttende prøve for det internasjonale flyvercertifikat.

Landingsprøven fra 100 meter høide med helt stanset motor kunde man den gang ikke ta på Kjeller, dertil var flyveplassen altfor liten. Vi bestemte oss derfor til å fly til Gardermoen og der utføre prøven.

Rolf Thommesen, Thaulow og Robert Stephanson skulde være dommere. Amundsen og jeg startet med et fly, ritmester Thaulow med et annet. Vi kom vel frem.

Før prøven skulde jeg gå op en tur med Roald Amundsen som passasjer for å vise ham, hvordan prøven skulde utføres.

Ikke før var vi kommet op i en 20–30 meters høide før jeg merket, at hverken bakre høideror eller sideror virket. Med et brak styrtet flyet i bakken. Støtet var så kraftig at det blev smadret fullstendig. De kraftige gondolbjelker av ask boret sig en meter inn i den hårde sandbakke, men vi kom begge fra det uten den ringeste skade, bare noen blå merker hist og her.

Årsaken til ulykken var, at styreledningen var røket og kommet inn i propellen og som et nøste viklet sig op om navet på denne.

Nu kom Thaulows fly oss til god nytte. Vi fikk lånt det og så gikk vi op igjen. Efter at jeg hadde vist hvordan prøven skulde utføres, gikk Amundsen på ny op og tok med glans sin siste prøve og hadde dermed som den første tatt internasjona!t flyvercertifikat her hjemme». Så langt Sem-Jacobsens beskrivelse.

Dagen etter fikk Amundsen følgende telegram fra Kong Haakon VII:

«Vi gratulerer med lykken som alltid fulgte Dem også i går Haakon R»

Roald Amundsen ble etter utdannelsen rulleført som menig i Hærens flyvåpen.

 

Kilde: KFF

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome

«Ikke før var vi kommet op i en 20–30 meters høide før jeg merket, at hverken bakre høideror eller sideror virket. Med et brak styrtet flyet i bakken.
Støtet var så kraftig at det blev smadret fullstendig. De kraftige gondolbjelker av ask boret sig en meter inn i den hårde sandbakke, men vi kom begge fra det uten
den ringeste skade, bare noen blå merker hist og her», skriver Einar Sem-Jacobsen. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

Kjeller Aerodrome

Morten K. Agerup Myhr med Borgny Raaum over Oslo høsten 2011 i de Havilland DH82A Moth 189 LN-KFT tilhørende Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF).
Foto: Kjeller Aerodrome

 

 
Kjeller Aerodrome

Tiger Moth DH82A 189 LN-KFT ble bygget på Flyfabrikken på Kjeller i 1935, evakuert natt til 9. april 1940 og gjenoppbygget av KFF i årene 1997–2006. Foto: Kjeller Aerodrome

Kjeller Aerodrome

Veteranflypilot Morten K. Agerup Myhr etter tur over Oslo og Kjeller i Tiger Moth 189. Foto: Kjjeller Aerodrome


 
Kjeller Aerodrome

Kjellerdagen 2010 med oppstilling på rullebanen, to år før jubelåret 2012. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 
Kjeller Aerodrome

Michael Carlson fra Sverige fløy Bleriot under jubileumsfeiringen til AIM Norway 23. september 2012. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 
Kjeller Aerodrome

Flydagen 2014. Fra venstre Spitfirepilot Pär Cederqvist, SNR for innfasingen av F-35 Martin TinTin Thu Tesli og Linda Chr. Lilleng
sammen med to piloter fra Sverige. Foto: Kjeller Aerodrome


 
Kjeller Aerodrome

Oberstløytnant Martin TinTin Thu Tesli foran Biltemas Spitfire LN-BIR under Flydagen 2014 på Kjeller. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 
Kjeller Aerodrome

De første to flyene på Kjeller var Maurice Farman MF.7 Longhorn importert fra Frankrike. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember