Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Krigsveteranene Per Waaler (til venstre) og generalløytnant Wilhelm Mohr foran Tiger Moth 189 LN-KFT etter flygning over Kjeller 9. april 2010,
på dagen 70 år etter den tyske invasjonen. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Julekalender 2018: 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

 
«Sjef for Speidervingen, kaptein Ole Reistad, slo alarm og i alt fem Fokkere og to Tiger Moth ble evakuert. Ole Reistad tok selv av i en Fokker fra Kjeller om morgenen 9. april med løytnant Arve Aas i speidersetet. Flyene til speidevingen kom til god nytte for seg i to krigsmåneder fram til demobiliseringen i Nord-Norge 10. juni.n». «Ved markeringen på Kjeller flyplass 9. april 2010 var Wilhelm Mohr og Per Waaler invitert til flygning i Tiger Moth og Sea King. Begge var utdannet ved flyskolen på Kjeller før 2. verdenskrig. Per Waaler var sersjant og tilhørte Jagervingen utplassert på Fornebu da det ble varslet tysk flyaktivitet. – Jeg husker begivenheten godt. Den blir aldri glemt, sa Waaler, etter turen 9. april 2010 med Sea King fra Kjeller via Fornebu til Oscarsborg.». – Nei, jeg var ikke redd. Vi kjempet om å være den første mannen til å skyte. Det er kanskje ikke som vet dette, men vi hadde jaktet på tyskerne i tre uker før krigen startet, fortalte Per Waaler i 2010. Den tyske krysseren Blücher ble senket mens Waaler var i lufta. – Jeg husker jeg så en søyle med flammer som gikk mange meter rett opp. Vi skjøt etter de tyske flyene i seks–syv minutter etter at vi fløy forbi Blücher, fortalte Waaler.
     

«Under Luftforsvarets 9. april-arrangement på Kjeller i 2010 fikk de to krigsveteranene anledning til å gjenoppleve flygning med Tiger Moth som var militært skolefly i Norge. Waaler fortalte i 2010 at det var 72 år siden sist han selv førte et Tiger Moth fly».
9. APRIL 2010/2015

WILHELM MOHR OG PER WAALER
GJENOPPLEVDE HISTORIEN PÅ KJELLER

FLYDAGSMAGASINET 2010
OG FLYNYTT 2015

 

Tekst: Lars Brede Grøndahl

 

Takket være rittmester Harald Normanns snarrådighet 8. april, ble 14 Tiger Moth og 9 Fokker fra Hærens flyskole evakuert 8. og 9. april. Omkring kl 7 om morgenen­ 9. april kom det siste flyet seg i luften på Kjeller mens ­pilot Eirik Sandberg­ kunne høre luftvernsirenene fra Lillestrøm. Minutter seinere ble Flybataljonen­ og Hundremeter-hangarene bombet av tyske Heinkel He 111.

På dagen 75 år etter evakueringen, tok Veteranflygruppen i Nedre Romerike Flyklubb av fra Kjeller med tre Tiger Moth med kurs mot Blæsavika i nordenden av Øyeren.

I 1940 landet skoleflyene fra Hærens flyskole på isen, trukket opp i skogkanten og kamuflert før de fløy videre til Sverige. Evakueringen ble telefonisk rapportert til Flyvåpenets stab og ble gjennomført uten at det var innhentet forhåndsordre.

Kjeller flyplass var etter 1918 base for Søndenfjeldske flyveavdeling (SFA) som ble utvidet til flybataljonene med Jagervingen, Speidervingen og Bombevingen, samt et feltverksted. To 100-meter lange hangarer kalt «Hundremeteren» var senter for aktiviteten og var lokalisert på samme område som Småflyhavna på Kjeller.

8. april 1940 var Flybataljonens speiderving i ferd med å avløse Bombevingen som lå på Sola på nøytralitetsvakt.

Sjef for Speidervingen, kaptein Ole Reistad, slo alarm og i alt fem Fokkere og to Tiger Moth ble evakuert. Ole Reistad tok selv av i en Fokker fra Kjeller om morgenen 9. april med løytnant Arve Aas i speidersetet. Flyene til speidevingen kom til god nytte for seg i to krigsmåneder fram til demobiliseringen i Nord-Norge 10. juni.

19 av 24 nye Curtiss Hawk jagerfly innkjøpt til Jagervingen var kommet til landet og 10 var til montering hos Kjeller flyfabrikk. Fem av flyene var ferdig montert og overlevert. På grunn av snøforholdene var ikke testflygning gjennomført.

Natten til 10. april ble mesteparten av Flyskolens personell forflyttet til Kongsvinger og Rena. En Tiger Moth ble liggende igjen i Blæsavika, mens 23 fly kom fram til Nordre Osen.

Flyskolen ble liggende i Nordre Osen til den 15. april, da rittmester Normann ga ordre om evakuering til Sverige. På grunn av været kom bare 11 av flyene fram. To av flyene er Tiger Moth 189 LN-KFT og SE-ALM som kan oppleves i lufta under Flydagene på Kjeller 30.–31. mai.

 

 

LN-KFT ble kjøpt tilbake fra Sverige og gjenoppbygget av Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) i årene 1997–2006. SE-ALM flyr fortsatt i Sverige og er utrustet som i 1940. Ingen radio og ingen bremser!

Hadde jaktet på tyske fly i tre uker
Ved markeringen på Kjeller flyplass 9. april 2010 var Wilhelm Mohr og Per Waaler invitert til flygning i Tiger Moth og Sea King. Begge var utdannet ved flyskolen på Kjeller før 2. verdenskrig. Per Waaler var sersjant og tilhørte Jagervingen utplassert på Fornebu da det ble varslet tysk flyaktivitet.

– Jeg husker begivenheten godt. Den blir aldri glemt, sa Waaler, etter turen med Sea King fra Kjeller via Fornebu til Oscarsborg.

– Jeg husker at jeg fikk ordren «alle mann for seg». Vi trodde at vi skulle holde de tyske flyene unna, men overmakten ble for stor. Det er vemodig å tenke på, sa Per Waaler, som skjøt ned en tysk Heinkel 111, som styrtet like i nærheten av Steilene ved Nesodden. Tre andre tyske fly og et norsk fly ble skutt ned den samme dagen.

– Jeg fikk et par treff inn i mitt fly, mintes Waaler. Motoren startet å fuske, og Waaler klarte så vidt å returnere[-] til Fornebu. Like etter at han hadde landet, ble flyet angrepet av et tysk fly og Waaler klarte så vidt å kaste seg ut av flyet før det ble skutt ibrann. Han fortsatte å skyte på tyske fly fra en luftvernstilling på bakken.

–Var du noen gang redd under angrepet?

– Nei, jeg var ikke redd. Vi kjempet om å være den første mannen til å skyte. Det er kanskje ikke som vet dette, men vi hadde jaktet på tyskerne i tre uker før krigen startet, fortalte Per Waaler i 2010.

Den tyske krysseren Blücher ble senket mens Waaler var i lufta.

– Jeg husker jeg så en søyle med flammer som gikk mange meter rett opp. Vi skjøt etter de tyske flyene i seks–syv minutter etter at vi fløy forbi Blücher, fortalte Waaler.

Gloster Gladiator
Selv om det norske luftforsvarets Gloster Gladiator-fly ikke klarte å holde tyskerne borte fra Norge, gjorde de en viktig innsats ved at de var med på å stoppe invasjonen av England.

Per Waaler deltok under oppbygningen av det norske luftforsvaret i Canada. Han fløy også i Bomber Command før han ble skutt ned over Tyskland og ble krigsfange der i to år.

Generalløytnant Wilhelm Mohr tjenestegjorde som flyger og nestkommanderende ved speidervingen ved Trøndelag flygeavdeling på Værnes 9. april 1940.

Som sjef for Trønderlag flyavdeling ledet han kampen mot tyskerne og kjempet blant annet i Dombås-traktene. I likhet med Waaler var han med på oppbyggingen av trenings[-]leiren «Little Norway» i Canada.

Under Luftforsvarets 9. april-arrangement på Kjeller i 2010 fikk de to krigsveteranene anledning til å gjenoppleve flygning med Tiger Moth som var militært skolefly i Norge.

Waaler fortalte i 2010 at det var 72 år siden sist han selv førte et Tiger Moth fly.

– Det var en veldig fin opplevelse, fortalte Per Waaler. Begge krigsveteranene tok sin flygerutdannelse på Kjeller.

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome

Under Luftforsvarets historiske markering på Kjeller i 2010, ble krigsveteranene Per Waaler (til høyre) og generalløytnant Wilhelm Mohr invitert på tur i Tiger Moth og Sea King.
Begge er utdannet kampflypiloter på Kjeller og deltok aktivt i krigshandlinger under 2. verdenskrig. Den ytre flyveplass som i dag utgjør Småflyhavna, har vært sentral
i etableringen av Luftforsvaret, var base for tungt vedlikehold av norske og finske fly i krigsårene. Etter 1955 har området vært senter for landets største flyklubber
og flyskoler, veteranflymiljøer og akromiljøer. Kjeller Flyhistoriske Forening og flyaktivitetene ivaretar 106-årige tradisjoner og aktiviteter
på flyplassen. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Kjeller Aerodrome
Anders Håksensen fløy sammen med generalløytnant Wilhelm Mohr i Tiger Moth 127 LN-MAX 9. april 2010. Foto: Forsvaret

 
Kjeller Aerodrome

Før takeoff: Juul Furulund (fra venstre), Morten K. Agerup Myhr og Per Waaler foran Tiger Moth 189 LN-KFT som er bygget ved Flyfabrikken på Kjeller.
Det ble evakuert til Blæsavika og videre via Osensjøen før det kom fram til Sverige de første krigsdagene. I årene 1997–2006 er det blitt gjenoppbygget av
Kjeller Flyhistoriske Forening. Per Waaler ble utdannet som militær jagerpilot på Kjeller i midten av 1930-årene og startet med Tiger Moth som skolefly.
Foto: Kjeller Aerodrome

Kjeller Aerodrome

Over Oscarsborg 9. april 2010. Foto: Forsvaret

 
Kjeller Aerodrome
SNR for utdanning av norske F-25-piloter ved Luke AFB, nå oberstløytnant Martin TinTin Thu Tesli, sammen med Per Waaler (til venstre)
og generalløytnant Wilhelm Mohr i Sea King 9. april 2010. Foto: Kjeller Aerodrome
 
Kjeller Aerodrome

– Nei, jeg var ikke redd. Vi kjempet om å være den første mannen til å skyte. Det er kanskje ikke alle som vet dette,
men vi hadde jaktet på tyskerne i tre uker før krigen startet, fortalte Per Waaler i 2010. Foto: Forsvaret

 

 
Kjeller Aerodrome

Per Waaler (til venstre) deltok under oppbygningen av det norske luftforsvaret i Canada. Han fløy også i Bomber Command før han ble skutt ned over Tyskland
og ble krigsfange der i to år. Generalløytnant Wilhelm Mohr tjenestegjorde som flyger og nestkommanderende ved speidervingen ved Trøndelag flygeavdeling
på Værnes 9. april 1940. Han fortsatte flygningen ved Little Norway, var jagerpilot på Hurricane og Spitfire med North Weald som base og har vært en Landsfader
for oppbyggingen av Luftforsvaret. Han har også i en årrekke vært president for Norsk Aero Klubb før NAK ble sammenslått med Norges Luftsportforbund. Foto: Forsvaret


 
Kjeller Aerodrome

Per Waaler og Wilhelm Mohr sammen med mannskapet på Sea King etter flygningen fra Kjeller langs Oslofjorden til Osvarsborg. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 
Kjeller Aerodrome

Per Waaler (til venstre) sammen med forfatter og journalist Cato Guhnfeldt. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember