Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

18. april 2017. Første flygning på 87 år for verdens første serieproduserte Metal Moth. Flyet fra 1929 er gjenoppbygget
av Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) i løpet av årene 2006–2017. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Julekalender 2018: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

 
«Flyet deltok i en hastighetskonkurranse som gikk over flere dager og som hadde betegnelsen The Western Australian Centenary East–West Contest. Konkurransen gikk tvers over hele Australia mellom Sidney og Perth, over en strekning på 3 940 km. Flyet ble fløyet av major Hereward de Havilland som vant konkurransen etter en samlet flytid på 22 timer, 50 minutter og 23 sekunder. Noen dager seinere ble flyet skadet under en storm da det ble blåst mot et annet fly mens det stod parkert på flyplassen i Perth. Det ble reparert og deretter solgt». «Flyet lakkeres ved 335-skvadronen på Gardermoen. Flyene i Hærens flyvåpen har vanligvis olivengrønn farge, mens Standard Moth blir aluminiumfarget og får nummeret 125 på siden. Det får dermed samme fargeskjema som den siste Standard Moth-en som ble levert fra flyfabrikken på Kjeller 31. mars 1932. Registreringen er LN-KFM. Byggegruppen har stort sett bestått av 5–7 medlemmer. Som under restaureringen av Tiger Moth nr 189, har Juul Furulund vært en primus motor i byggegruppen». – Hans innsats er av uvurderlig betydning for gjennomføring av byggeprosjektet, sier Per-Øivind Skarphol, byggeansvarlig for Moth-prosjektet. – I løpet av inneværende år, bør vi kunne ha det stående på hjul med en motor som går, sier Juul Furulund. Moth 125 var æresgjest under AIM Norways 100-årsjubileum i 2016. Flyfabrikken på Kjeller var opprinnelsen til Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK) som i 2011 ble omdannet til statsforetaket AIM Norway.
     

Metal Moth ble introdusert som skolefly på Kjeller i 1930. Samme år ble Søndenfjeldske flyveavdeling (SFA) utvidet til to flybataljoner, med jagervinger, bombevinger og speidervinger. DH60M Moth 125 «Juul» fra 1929 er en kulturskatt gjenoppbygd av ildsjeler i Kjeller Flyhistoriske Forening.

18. april 1917: Første takeoff med Havilland Aircraft VH-UKC på 87 år, denne gang med registrering LN-KFM 125, etter 11 års gjenoppbygging i regi av Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF). Flyet kom til verden 26. mars 1929.

9. mai 2017: Høytidelig roll-out med presse og medier til stede utenfor hangaren til KFF på Kjeller, med påfølgende flygning og oppvisning.

 
KFF – KJELLER FLYHISTORISKE FORENING

GJENOPPBYGGING AV
DH60M METAL MOTH

FLYDAGSMAGASINET 2015

 

Tekst: Per-Øivind Skarphol
og Lars Brede Grøndahl

 

Forgjengeren til Tiger Moth, DH60M Metal Moth, er i ferd med å ta form hos KFF på Kjeller. Klenodiet fra 1929 blir Norges eldste luftdyktige veteranfly.

Moth 125 har byggenummer 711-800, og ble levert fra de Havilland- fabrikken i Stag Lane, England 26. mars 1929. Flyet er det andre eksemplaretav DH60M som ble bygget.

I starten ble Moth-ene bygget med treskrog. DH60M-typen var først ute med skrog bygget av sveiset stålrør. «M» i betegnelsen står for metallskrog.

Metal Moth, eller Standard Moth som den ble kalt i Norge, var en forgjenger til DH82 Tiger Moth. Det er svært mange identiske deler i de to flytypene, blant annet skrog, deler av understell, haleparti og ror.

Hærens flyskole på Kjeller benyttet i alt 13 av disse flyene i perioden 1929–1939 hvorav 10 fly var bygget på Kjeller.

Flyet som nå tilhører KFF på Kjeller ble opprinnelig levert til de Havilland Aircraft Ltd i Melbourne, Australia, som fikk registrering VH-UKC i mai 1929.

Vant hastighetskonkurranse
Flyet deltok i en hastighetskonkurranse som gikk over flere dager og som hadde betegnelsen The Western Australian Centenary East–West Contest. Konkurransen gikk tvers over hele Australia mellom Sidney og Perth, over en strekning på 3 940 km.

Flyet ble fløyet av major Hereward de Havilland som vant konkurransen etter en samlet flytid på 22 timer, 50 minutter og 23 sekunder. Noen dager seinere ble flyet skadet under en storm da det ble blåst mot et annet fly mens det stod parkert på flyplassen i Perth. Det ble reparert og deretter solgt.

Ikke lenge etter havarerte flyet ved Nyngan Airport nær Brewarrina i New South West 4. mai 1930. Ytre del av flyets nederste venstre vinge brakk i 400 fots høyde, og flyet spant i bakken med to mann om bord. Det traff bakken med halepartiet først, som ble knust.

Årsaken var sannsynligvis et brudd i vingebjelken som ikke ble oppdaget ved reparasjonen. De to flygerne fikk lettere skader, men flyet ble avskrevet, og brukbare deler ble solgt.

I 1993 bestemte David Clarke og Charles Edmondsseg for å prøve og restaurere flyet. De samlet inn så mange Moth- og Tiger Moth-deler de kunne få fatt i til restaureringsprosessen. Arbeidet ble deretter satt i gang, men de manglet en Gipsy I-motor til flyet.

Interessen avtok etter hvert, og etter noen år ble prosjektet avertert for salg. KjellerFlyhistoriske Forening (KFF) så muligheten til å fullføre prosjektet. Flytypen hadde i sin tid blitt bygget ved Flyfabrikken på Kjeller.

Det ble derfor bestemt å kjøpe prosjektet. 20. januar 2006 ankom en stor kasse til Oslo med et skip fra Wilhelmsens rederi.

«Manglet også fryktelig mye»
Det var stor spenning da kassen med alt materiellet ble åpnet. Der lå det et komplett skrog, skrogoverbygg i finér, ny stikkekasse, åtte nye vingebjelker, alle ror, haleflater, propeller, bensintank, understell, en del ferdigbygde ribber, motordeksler, motorbærere, masse smådeler, noen instrumenter med mer.

–Det var mye, men det manglet også fryktelig mye, erindrer Juul Furulund.

Byggegruppen, som hadde stått bak den vellykkede restaureringen av Kjeller-bygde Tiger Moth nr 189, satte ufortrødent i gang arbeidet senhøstes 2006.

Det var mange tegninger tilgjengelig, og manglende tegninger kunne bestilles fra England. En røntgenkontroll av skroget måtte utføres.

Skrogstrukturen består av en fremre og en bakre del som er boltet sammen.

Røntgenbildene, som ble tatt av Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK), avdekket at det var så mye korrosjon i den aktre skrogdelen at den måtte kasseres, mens den fremre var helt fin.

– Vi regnet selvsagt med at hele skroget var originalt. Men den bakre delen ble knust ved havariet da flyet under spinnet traff bakken med halen først, og den ble da sannsynligvis kassert, forklarer Per-Øivind Skarphol.

Han antar at australierne har anskaffet den bakre delen fra et annet fly som trolig har vært lagret under dårlige forhold. Heldigvis fantes det en sveisejigg på Kjeller for skroget til DH82 Tiger Moth. Denne kunne benyttes til å lage et nytt akterskrog til DH60M.

LHK [omdannet til statsforetaket AIM Norway 15.12.2011] var til enestående hjelp da det nye akterskroget forelå fra sveiseverkstedet sommeren 2010.

Det var behov for mange deler. Utenom selve motoren manglet det forreste setet, låsebeslagene for de to dørene, vingestenderne, brannskottet og det lange eksosrøret. En ny bensintank er skaffet fra England, og propell er i produksjon, også i England. Vindskjermer er laget på Kjeller, mens setebelter mangler foreløpig.

Jan Kenneth Furulund har blant annet tilvirket manglende deler som vingeribbebeslag, deler til vingefoldemekanismen og skal tilvirke det lange forniklete eksosrøret som går langs babord skrogside. Juul Furulund har laget vingestendere.

LHK hjalp til med å forme et nytt sete for fremre cockpit samt låsebeslagene på dørene. En rekke småsprekker i motordekslene måtte sveises, og et skråstag til motorbukken ble laget.

Gipsy I-motor kjøpt i Belgia
KFF kom over en Gipsy I-motor i Belgia som ble innkjøpt og sendt til Vintage Engine Technologies Ltd i England for overhaling, det samme firmaet som i sin tid leverte en Gipsy Major-motor til Tiger Moth 189 LN-KFT.

Gipsy I-motoren ble returnert fra firmaet i overhalt stand, sammen med en reparert forgasser. Det ble satt i gang arbeid med å lage maler til vingeribbene og deretter selve ribbene.

De to balanserorene som fulgte med, viste seg å være høyreror. Heldigvis hadde KFF et defekt venstre ror fra en DH82 liggende. Dette kunne brukes etter at det var blitt reparert.

– I løpet av årene vi har holdt på med dette flyet, har vi laget nye vinger, nye haleflater og skroget er i stor grad blitt nytt. Det er vanskelig å si hvor mange prosent som er av det opprinnelige, men noe er det, forteller Juul Furulund.

Det fulgte med Tiger Moth-hjul og tilhørende 7” x 19” dekk, mens Standard Moth hadde hjul med dekkdimensjonen 4” x 23,5”.

KFF ønsket å benytte hjul av original type med eikepinner. De kom i kontakt med en engelskmann som kunne ordne nye felger i New Zealand. Dekk av riktig dimensjon var lenge en utfordring inntil byggegruppen kom over 14” reservehjuldekk til SAAB 9000, som til stor overraskelse kunne brukes.

I løpet av ettersommeren 2013 foretok KFF en prøvemontering av flyet for å se om alt passer, for eventuelt å foreta justeringer. Deretter ble vinger og skrog trukket med duk, lakkert, instrumenter montert og motoren installert. Balanserorene er blant de siste delene som ble klargjort til lakkering i vinter.

Flyet lakkeres ved 335-skvadronen på Gardermoen. Flyene i Hærens flyvåpen har vanligvis olivengrønn farge, mens Standard Moth blir aluminiumfarget og får nummeret 125 på siden. Det får dermed samme fargeskjema som den siste Standard Moth-en som ble levert fra flyfabrikken på Kjeller 31. mars 1932. Registreringen er LN-KFM.

Byggegruppen har stort sett bestått av 5–7 medlemmer. Som under restaureringen av Tiger Moth nr 189, har Juul Furulund vært en primus motor i byggegruppen.

Innsats av uvurderlig betydning
– Hans innsats er av uvurderlig betydning for gjennomføring av byggeprosjektet, sier Per-Øivind Skarphol, byggeansvarlig for Moth-prosjektet.

– I løpet av inneværende år, bør vi kunne ha det stående på hjul med en motor som går, sier Juul Furulund.

Moth 125 var æresgjest under AIM Norways 100-årsjubileum i 2016. Flyfabrikken på Kjeller var opprinnelsen til Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK) som i 2011 ble omdannet til statsforetaket AIM Norway.

I løpet av sommeren 2016 ble selskapet igjen omdannet, denne gang til statlig aksjeselskap samtidig som det ble igangsatt en hemmelig og forunderlig salgsprosess av eiendomsmasse og arealer som i 2011 ble gitt som egenkapital til selskapet.

13. desember 2018 ble det kjent at Kongsberg Gruppen og Patria kjøper henholdsvis 50.1% og 49.9% av AIM Norway Salgsprosessen var i lang tid i forsvarskretser i over to år, og prislappen endte med 151 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis.

AIM er i gang med bygging av motorverksted for F-35 på Rygge etter at det i to omganger 29. januar 2014 og 26. mars 2014 under behandling i kommunestyret i Skedsmo kommune ikke fikk gehør for å etablere en testcelle for motoren F-135 på Kjeller uten krav om en omfattende reguleringsplan for flyplassarealet.

Etter avslagene i Skedsmo kommune har Forsvaret varslet at de vil trekke seg mer eller mindre ut fra Kjeller flyplass i perioden fram mot 2023.

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome

Formasjonsflygning over Kjeller med Helge Storflor i DH60M 125 LN-KFM og Dag Flatebø i Tiger Moth LN-ADC. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Kjeller Aerodrome
Motorstart etter roll-out 9. mai 2017. Flyet har fått navnet «Juul», oppkalt etter primus motor i oppbyggingen av flyet, tusenkunstneren Juul Furulund. Foto: Kjeller Aerodrome
 
Kjeller Aerodrome

Oberst Knut Kinne har vært med i Kjeller Flyhistoriske Forening siden etableringen i 1994. Han tok initiativet til kjøp av restene av flymaskinen
i Australia. Her flankert av Juul Furulund (til venstre) og sjefspilot i KFF, Helge Storflor. Foto: Kjeller Aerodrome

Kjeller Aerodrome

Tiger Moth 189 og Moth 125 er kulturskatter og midtpunkt under Den Kulturelle Skolesekken (DKS) på Kjeller. Foto: Kjeller Aerodrome


 
Kjeller Aerodrome
Sjefspilot i KFF Helge Storflor sammen med Juul Furulund etter landing. Foto: Kjeller Aerodrome
 
Kjeller Aerodrome

Sjef for FMA Luftkapasiteter på Kjeller, generalmajor Diederik Willem Kolff sammen med sønnen etter roll-out av flyet 9. mai 2017. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Kjeller Aerodrome
Helge Storflor etter flygning med byggeleder i KFF Per-Øivind Skarphol. Foto: Kjeller Aerodrome
 
Kjeller Aerodrome

Siste tur over Kjeller før vinterlagring i 2017. Foto: Kjeller Aerodrome

 

 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember