Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Eskil «Taz» Amdal var testpilot på Kjeller for F-16 og F-35 i Luftforsvaret før han meldte «overgang» til Airbus i Tyskland.
I 2012 fløy han Aerobatic Show Display med F-16 686. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Julekalender 2018: Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

 
«Lørdag 21. September fløy Thaulow for første gang fra Kjeller – i femtiden på ettermiddagen med Hærens fly nr 2, «Njaal», et Maurice Farman Longhorn biplan. Ingeniør kaptein Einar Sem-Jacobsen kom den 25. september til Kjeller med fly nr 1, «Ganger Rolf», som var montert på Storhove i Heradsbygden ved Elverum og brukt til rekognosering under hærens manøver der». «Allværsjageren North American F-86K kom til Norge i 1955, og North American F-86 F kom Norge i 1957. Flytypene ble vedlikeholdt på Kjeller. På grunn av kort flystripe ble det eksperimentert med startraketter (JATO) for å kommer i luften på noen av flyene, men det ble ikke noen vanlig metode». «Den første General Dynamics – senere Lockheed Martin Aero – F-16 kom til Kjeller i august 1981. Overgangen til F-16 representerte et stort sprang i teknologisk utvikling. Det ble nødvendig med større investeringer i bygninger og verkstedutstyr. Modifikasjon og vedlikehold av F-16 har hoveddelen av oppdragene til verkstedene på Kjeller i tillegg til Sea King redningshelikopter siden 1981».
     

13. desember 2018: «Kongsberg Gruppen kjøper nå sammen med finske Patria opp Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway). Det kommer frem i en børsmelding. Kongsberg vil eie 50,1 prosent, mens Patria vil eie 49,9 prosent. AIM Norways historie går tilbake til 1916 og selskapet har i dag 440 ansatte hovedsakelig fordelt mellom hovedbasen på Kjeller og den operative enheten på Rygge flystasjon. AIM eier også Belgium Engine Center utenfor Liege», melder E24.
AIM NORWAY

AEROSPACE INDUSTRIAL
MAINTENANCE NORWAY

LHK – LUFTFORSVARETS
HOVEDVERKSTED KJELLER

AERO MAGASIN 2012
KJELLER FLYPLASS 100 ÅR

 

Tekst: Jan Bratland
Foto: Lars Brede Grøndahl

 

Historien om Hærens flyvemaskinfabrikk – Kjeller Flyfabrikk – Verkstedseksjonen – Verksted divisjonen – Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller og AIM Norway – Aerospace Industrial Maintenance Norway.

Aerospace Industrial Maintenance­ Norway, SF er tidligere Luftforsvarets Hovedverksted som ble omdannet til statsforetak 15. desember 2011. Statsforetaket eies i sin helhet av Forsvarsdepartementet og representerer det eldste flytekniske miljøet i Norge med kontinuerlig virksomhet siden 1916. AIM Norway har ca 430 ansatte, fordelt på over 20 forskjellige fagverksteder, organisert innen områdene flyvedlikehold, motorvedlikehold, elektronikk vedlikehold og mekaniske prosesser.

AIM Norway leverer vedlikeholds – og modifikasjonstjenester på fly, helikoptre, komponenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kunder.

Avansert teknologi, interessante produkter, utfordrende oppgaver og fagmessig god utførelse av oppdrag kjennetegner virksomheten.

FOLAT – Forsvarets laboratorier som arbeider innen kjemi og materialteknologi, EMC og kraftforsyning samt måle- og kalibreringsområdene var en del av LHK frem til 15. desember 2011, men er nå en del av divisjon FLO/Vedlikehold.

Verkstedene på Kjeller har i alle år hatt et meget tett samarbeid med de øvrige avdelingene på Kjeller og med det øvrige Luftforsvar.

FLO avdelingene på Kjeller – Luftkapasiteter (fagmyndighet og prosjektavdeling), Forsyning og IKT, er våre hovedkunder.

Fortid – starten på verkstedvirksomheten
Søndag den 8. september 1912 fant de to nybakte flygerne premiærløytnant Fredrik Christian Sejersted og rittmester Henrik M. Thaulow et område under Kjeller gård velegnet som flybase for Hærens flyvevesen, og Forsvarsdepartementet godkjente valget.

Lørdag 21. September fløy Thaulow for første gang fra Kjeller – i femtiden på ettermiddagen med Hærens fly nr 2, «Njaal», et Maurice Farman Longhorn biplan.

Ingeniørkaptein Einar Sem-Jacobsen kom den 25. september til Kjeller med fly nr 1, «Ganger Rolf», som var montert på Storhove i Heradsbygden ved Elverum og brukt til rekognosering under hærens manøver der.

Allerede i september 1912 bygde Strømmen trevare det første flyskuret på Kjeller. Et verksted som ble innredet i tilknytning til flyskuret.

Flyfabrikken
Den første flyfabrikasjon fant sted i fly skur nr 1 – våren 1913. Der ble det laget to fullstendige Farman biplan med betegnelsen F.F.1 Longhorn.

På grunn av problemer med leveranse av flymateriell fra utlandet under den 1. verdenskrig, produserte motorfabrikken A. Gulowsen i Oslo 10 motorer i 1915. Motorene var en kopi av en fransk Renault V-8 motor på 70 HK. Disse motorene ble mye benyttet i perioden frem til 1920.

Allerede i mars 1913 ble to mekanikerlærlinger ansatt for å utdannes ved verkstedet. Læretiden var da syv måneder, som etter hvert ble utvidet til to år.
Johannes Nielsen ble en meget vel ansett og legendarisk sjefsmekaniker på Kjeller. Han tok norsk flysertifikat nr 5 i 1914. Han og Sem Jacobsen må kunne kalles flyvevesenets fremste pionerer. Klingenberg og Sejersted var også med fra begynnelsen­, og må sies å være blant grunnleggerne.

Hærens flyvemaskin
fabrikk opprettes

I januar 1915 ble det opprettet et midlertidig flyverksted­ i en trikkestall på Sagene.

Fredag 30. april 1915 ble det i statsråd vedtatt å bygge en flyfabrikk på Kjeller. Fredag 18. august 1916 flyttet Hærens flyvemaskinfabrikk til Kjeller fra Sagene i Oslo. Innflyttingen foregikk gradvis og startet i mai.

Det første flyet som ble levert fra den nye fly­fabrikken, var en F.F.2A Shorthorn som ble testfløyet den 14. oktober 1916.

De viktigste flytyper som ble bygget var: Maurice Farman F.F.1 Longhorn, Maurice Farman F.F.2 Shorthorn, Maurice Farman F.F.3 Hydro, F.F.5 T1 den første egenkonstruksjon, F.F.6 T2 det første og eneste norsk konstruerte jagerfly. Konstruksjonen var mislykket. F.F.9 Kaje var et vellykket skolefly, konstruert og bygget på Kjeller i perioden 1921 til 1926. I alt 19 fly ble bygget, og de ble benyttet frem til 1931.

Lisensproduksjon
Det første flyet som ble bygget på lisens fikk navnet F.F.7 Hauk som var et tysk konstruert rekognoseringsfly, Han CL V, fra første verdenskrig.

Sjøflyet F.F.8 måke III, fire utgaver ble bygget og levert Marinen i 1926–1928.

Mandag 1. august 1927 endres navnet fra Hærens­ flyvemaskinfabrikk til Kjeller flyfabrikk.
I 1927 ble det kjøpt inn fem Nederlandske CV Fokker fly.

Det ble bygget 42 fly på lisens av typene CVE – bombefly og CVD – Speiderfly. I november 1929 ble DH60 Moth valgt som nytt skolefly etter Kaje. Tre fly ble kjøpt ferdige, og prøvefløyet den 28. januar 1930. 10 stk ble deretter produsert på lisens ved flyfabrikken. Vinteren 1932 fikk Hærens flyvevesen tilleggslisens til å bygge DH82 Tiger Moth. 37 fly av den typen ble bygget på lisens.

Det ble kjøpt 4 Caproni Ca 310 bombefly i 1938, og lisens for å bygge flere, og det første i en serie på 4 skulle være ferdig høsten 1939. Flyene viste seg å ha mange mangler, og i september 1939 ble det derfor inngått tilleggskontrakt på kjøp av to Ca 312 og lisens for bygging av den typen. Produksjon av disse var i gang 9. april 1940, men ingen var ferdige.

Kjøp av jagerfly
Fra tidlig i 1930 ble det arbeidet med å anskaffe et tidsmessig jagerfly til Hærens flyvåpen. En utgave av Hawker Fury og J 6B Jaktfalk ble innkjøpt i 1932, men ikke funnet tilfredsstillende. I 1935 ble fire Armstrong Withworth A.W. 35 Scimitar kjøpt inn, men heller ikke de ble funnet tilfredsstillende. Flyene ble overført til Flyskolen.

Jagerflyet Gloster Gladiator ble kjøpt fra England­ i 1938, (6 Mk I og 6 Mk II stk) og det var disse som ble brukt som norsk jagerfly fra Fornebu mot tyske fly i april 1940. Alle Gladiatorflyene fikk tyngre vedlikehold i flyfabrikken.

I 1939 bestilte Norge 24 moderne Curtiss Hawk 75A-6 jagerfly fra USA. 19 fly var levert før 9. april 1940, og skulle monteres av Kjeller flyfabrikk. Seks fly var montert, men dessverre ikke testfløyet og operative 9. april 1940.

Ved krigsutbruddet i 1940 var det ca 125 ansatte i verkstedene på Kjeller.

Andre verdenskrig
I 1940 til 1945 overtok tyskerne driften av verkstedene på Kjeller.

Det ble utført vedlikehold på tyske fly og motorer under tysk ledelse. De norske arbeiderne forsøkte å arbeide sakte, men arbeidstiden ble utvidet, og antall ansatte økte.

Sabotasje forekom nok, men var farlig. Etter at et Bf 109 fly havarerte ved Hauerseter måtte norske arbeidere være med under prøveflyvning av fly med mer enn ett sete. I tillegg til flyfabrikken, hadde tyskerne to motorverksteder drevet av henholdsvis Daimler Benz og BMW.

Etter krigen
I 1945 kom Kjeller igjen på norske hender og virksomheten tok seg etter hvert opp. I 1947 ble det rapportert at Kjeller flyfabrikk hadde 267 ansatte, arbeidere og funksjonærer.

Fra å bygge fly på lisens gikk Kjeller flyfabrikk over til å bli en ren vedlikeholdsbedrift og ble i første omgang gitt ansvar for vedlikehold av C-47 Dakota, Junker Ju52/3m, Fairchild Cornell, Noorduyn Norseman, Lockheed Lodestar, Avro Anson, Airspeed Oxford, Supermarine Spitfire og Fieseler Storch.

De første flyarbeidene etter krigen ble satt i gang den 3. august 1945, da en gruppe arbeidere ble sendt til Fornebu for å reparere transportfly, herunder C-47 Dakota.

Videre ble det arbeidet med montering av Fairchild skolefly som ankom i kasser fra Little Norway i Canada. Det ankom også to Interstate Cadet fra Canada og samtidig med monteringen av disse tok verkstedene til med reparasjon av Lockheed Loadstar.

Det ble også overhalt en rekke Fieseler Storch (tyske lette kommunikasjons fly) til bruk i Luftforsvaret frem til 1950, og montert T-6 Harvard fly.

Jagerfly modifikasjoner, reparasjoner­ og vedlikehold
Året 1948 ble et vendepunkt for den flytekniske utviklingen i Norge. Luftforsvaret gikk da til anskaffelse av det første jetflyet, de Havilland Vampire.

Personell fra Kjeller flyfabrikk ble sendt til England på kurs. Den 15. oktober 1949 landet et Vampire jagerfly på Kjeller og overgangen til jetalderen var et faktum.

I 1950 mottok Flyvåpenet de første flyene under den amerikanske våpenhjelpen, det var 10 transportfly av typen Douglas C-47 Dakota, flere av disse kom rett fra luftbroen til Berlin.

Viktige fly som ble vedlikeholdt på Kjeller i 1950 og 1960 årene var:

Lockheed T-33 – Jet trener. Den første Lockheed T-33 Jet trener landet på Kjeller 6. juni 1952.

Fra ca. 1954 ble det arbeidet på Thunder Jet på Kjeller, først ombygging av F-84E til fotofly. Den første F-84G landet på Kjeller 9. juni 1955.

Allværsjageren North American F-86K kom til Norge i 1955, og North American F-86 F kom Norge i 1957. Flytypene ble vedlikeholdt på Kjeller. På grunn av kort flystripe ble det eksperimentert med startraketter (JATO) for å kommer i luften på noen av flyene, men det ble ikke noen vanlig metode. Noen fly ble fraktet på landeveien fra Gardermoen til Kjeller.

CF-104 Starfighter
På grunn av mengden fly i Flyvåpenet på den tiden, ble det opprettet en vedlikeholdsavdeling underlagt Kjeller flyfabrikk på Gardermoen – Hangar B – i 1957 for å gjøre vedlikehold på Thunderjet og Sabre flyene. Tyngre depotvedlikehold ble også gjort på Kjeller.

Northrop F-5 Freedom Fighter ble anskaffet i 1966, og ble en gjenganger i verkstedene fra slutten av 1960 årene og ga stor belastning i verkstedene frem mot 1990.

Lockheed/Canadair CF-104 Starfighter ble vedlikeholdt på Kjeller i årene 1976 til 1982.

Det ble utført periodisk ettersyn for å avlaste flystasjonene.

Nye navn på verkstedene
I 1963 endret Kjeller flyfabrikk navn til Verksted og lagergruppen. (Verkstedseksjonen)

I en omorganisering i 1989 ble navnet Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK) tatt i bruk uoffisielt. Det offisielle navnet var fortsatt Verkstedseksjonen.

Etter en omorganisering i 1993 skiftet verkstedseksjonen navnet til Verksteddivisjonen.

Ved årsskiftet 2000/2001 ble navnet offisielt LHK.
LHK ble så 15. desember 2011 statsforetak med navnet Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway).

Helikopter modifikasjoner,
reparasjoner­ og vedlikehold

I perioden 1952 til 1966 ble det utviklet produsert og testfløyet to helikopter prototyper på Kjeller. Det var daværende major, senere oberst Paul Kjølseth som var initiativtakeren til disse helikoptrene. Kjølseth ble senere sjef for Verksted-seksjonen. Særlig det siste helikopteret PKX2 var moderne og fremtidsrettet.

Helikopteret ble drevet av en T58 gassturbin og helikopterets rotorsystem var kontrollert av servoror i stedet for mekanisk eller hydraulisk styring. Selv om arbeidet med å utvikle helikoptre dessverre ikke førte til noen produksjon, tilførte det verkstedene verdifull innsikt i helikopterkonstruksjon slik at da helikoptre kom for fullt i Luftforsvaret senere, var man godt forberedt på teknologien.

Bell UH 1B Iroques
Bell UH-1B Iroquois kom til Kjeller for vedlikehold for første gang i 1965. Flere helikoptre ble bygget opp etter havarier og det ble utført vedlikehold. Sammen med F-5A/B Freedom Fighter ga UH-1B helikopteret store oppdrag i verkstedene.

C-130H Hercules. Disse flyene ble levert i september 1969. Flyskrogene hadde aldri vedlikehold på Kjeller, men det ble utført en del oppdrag på flyene på Gardermoen. Mange av komponentene ble vedlikeholdt i verkstedene. QEC var en enhet som besto av motor, gearboks og propell, ferdig til å monteres på flyet. Den ble i sin helhet overhalt i verkstedene. C-130H er nå utfaset.

Nåtid

Bell 412
Verkstedene på Kjeller vedlikeholder i dag roterende deler og komponenter til helikopteret.

Det ble også gjennomført tyngre vedlikehold og modifikasjoner på skroget på frem til år 2002.

P-3 Orion
Disse flyene ble anskaffet fra 1969. Flyskrogene har aldri vært vedlikeholdt på Kjeller, men mange oppdrag er utført på Andøya, og mange av komponentene vedlikeholdes i verkstedene. QEC som består av motor, gearboks og propell overhales i sin helhet i verkstedene.

F-16 Fighting Falcon
Den første General Dynamics – senere Lockheed Martin Aero – F-16 kom til Kjeller i august 1981.

Overgangen til F-16 representerte et stort sprang i teknologisk utvikling. Det ble nødvendig med større investeringer i bygninger og verkstedutstyr.

Modifikasjon og vedlikehold av F-16 har hoveddelen av oppdragene til verkstedene på Kjeller i tillegg til Sea King redningshelikopter siden 1981.

Det har vært foretatt meget store modifikasjonsprogram på F-16 siden 1981 – både av struktur og avionikk. Først Pacer Loft I og II, avionikk og struktur, senere Falcon Up 1990 til 1995. Mid Life Update (avionikk) 1995-2002. Falcon Star (Struktur) og M3/M4 (avionikk) 2002 til 2009. For tiden utføres M5 program (avionikk) og periodisk ettersyn på flyene.

Motoren ble oppgradert fra F100-PWA-200 til 220E med økte ettersynsintervall og med elektronisk fuel kontroll. Radaren ble oppdatert i forbindelse med MLU.

Sea King
Redningshelikopteret Sea King MK 43 (senere modifisert til Mk43A) ble anskaffet til Norge i 1972. Fra 1974 har det tunge vedlikeholdet og modifikasjoner vært utført ved verkstedene på Kjeller.

Flere Sea King helikoptre har blitt bygget opp etter havari, og over 40 norske modifikasjoner er utført ved verkstedene. Av store modifikasjoner må nevnes Avionic update – nytt kommunikasjons og navigasjonssystem, nye radarer og FLIR kamera. I tillegg nattsynkapasitet, utvendige redningsflåter, medisinsk utstyr med mer.

Det har vært utført tungt vedlikehold i alle år. Siden 2002 har det vært utført et ekstraordinært tungt vedlikeholdsprogram hvor helikoptrene blir grundig gjennomgått hvert 7. år. Dette programmet vil pågå frem til 2016. Sea King helikoptrene er over 40 år, men er i meget god stand og vil være i tjeneste frem mot 2020.

Fremtid

Det er signert en Intensjonsavtalen (MOU) med Lockheed Martin Aero om videre forhandlinger om vedlikehold av de nye kampflyene F-35A Lightning II på Kjeller.

Det arbeides for å få vedlikeholdsoppdrag på flyskrog, motorer samt komponenter til flyene.

Avtalen er varmt støttet av Forsvarsdepartementet med statssekretær Roger Ingebrigtsen i spissen. Ingebrigtsen ønsker seg et industrieventyr på Kjeller med mange nye arbeidsplasser.

Ingebrigtsen sier at Kjellermiljøet har en lang erfaring innen vedlikehold og har et godt rykte.

Kjeller miljøet har fått mye skryt fra amerikanerne for den jobben som er gjort på F-16.

Stor anerkjennelse
Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) sier at undertegnelsen av MOUen er en stor anerkjennelse til de som jobber ved AIM Norway. Det er et unikt kompetansemiljø på Kjeller.

AIM Norway er et statsforetak og selskapet eies av Forsvarsdepartementet. Selskapet har eget styre­ og ledelse. Bakgrunnen for etableringen av AIM Norway har sammenheng med å sette selskapet i stand til på selvstendig basis å kunne posisjonere seg og konkurrere om nye oppdrag og prosjekter.

Posisjonerer seg for å vinne. Nye kontrakter baseres på internasjonal konkurranse og anbudsrunder i henhold til såkalt PBL (Performance Based Logistics). Dette inne­bærer et betydelig konkurranseelement i å vinne nye kontrakter­. Eksempelvis vil NH90 fregatt og kystvakt­helikoptre, det nye jagerflyet F-35A Lightning II samt nye redningshelikoptre bli basert på PBL.

AIM Norway posisjonerer seg nå og fremover for å vinne frem i denne konkurransen.

---

 

Ny sjef for AIM Norway
foran store prosesser

–Jeg har vært veldig heldig, jeg vil si jeg har hatt flaks med «timingen». I den første uka falt jeg rett inn i det, i form av en intensjonsavtale (MOU) med Pratt & Whitney for F-35-motorene i påskeuken.

– Det var også en stor samling i løpet den andre uken på Soria Moria i møte med hele forsvarsindustrien, Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Jeg fikk anledning til å knytte kontakter med mange, forteller ny adm. direktør ved AIM Norway, Ove Haukåssveen.

– Samtidig fikk jeg anledning til å holde et foredrag om AIM til forsamlingen, så mange ble også kjent med meg i denne industrien i Norge, det var veldig bra.

Den nye direktøren tar fatt i mange utfordringer for det nye statsforetaket.

– En av de store er selvfølgelig å forme dette selskapet til å bli en kommersiell virksomhet. Dette er krevende prosesser som vi bruker mye tid på for å få på plass, sier Ove Haukåssveen.

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome

Testpilot Kent Johansen før taksing og avgang med F-16 fra bane 30 på ENKJ. Foto: Kjeller Aerodrome

 

Kjeller Aerodrome
«Etter å ha tent full etterbrenner på take-off er en i lufta etter 8–900 fot og 140 kts. Med ca 100 000 hk øker farten til 400 kts (750 km/t) i enden av stripa».
Testpilot og oppvisningspilot i 2012 var Eskil Amdal. Foto: Kjeller Aerodrome

 
Kjeller Aerodrome

– Vår ambisjon i selskapet, og ambisjoner skal vi ha og de skal være sterke, det er at vi skal sikre oss en god markedsadgang til F-35
både tll flyet som sådan, med skrog og komponenter, men også motor. Når det gjelder motor, så har vi ambisjon om å ta en stor andel
av den europeiske flåten for F-35, sier adm. direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway. Foto: Kjeller Aerodrome

Kjeller Aerodrome

Innkjøpsprosessen for nye redningshelikoptre var i gang i 2012. Sea King fases ut og erstattes med Leonardo AW101. Foto: Forsvaret


 
Kjeller Aerodrome
Sentrale personer som på rekordtid i 2011 omdannet LHK til det nye statsforetaket AIM Norway. Fra venstre tidligere konstituert direktør Jan Bjurgren, tidligere leder
av Fellesforbundet Kjeller Jern & Metall Bjørn Lien, og tidligere stabssjef hos FLO Anders Melheim, her utenfor historiske Hall III og Hall IV. Foto: Kjeller Aerodrome


 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember