Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

9. april 1940: Sju norske Gloster Gladiator jagerfly fra Flybataljonens Jagevinge på Fornebu blir scramblet for å forsvare hovedstaden i den første luftkampen over norsk jord.
De tok opp kampen mot store fiendtlige flystyrker og klarte å skyte ned fem tyske fly. Som første hovedstad i verden ble Oslo erobret fra luften, men Jagevingen bidro med
å forsinke invasjonen nok til at Konge og regjering kom seg med tog ut fra Oslo på vei nordover. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

Julekalender 2018: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

 
«Det var her Roald Amundsen tok Norges første flysertifikat. Jagerpilotene fra de to flybataljonene her på Kjeller var i luften over Fornebu og sørover langs Oslofjorden klokken seks om morgenen da kampen mot tyskerne brøt ut den 9. april.». «Men det er også opp til oss. Alle som er her i dag er en del av det unike engasjementet for å bevare flyplassen. Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse. Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass «De flyene som vi mener eventuelt ikke skal inngå i statiske utstillinger og som kan tiltrekke seg et bredere publikum, kan vi kanskje gjøre luftdyktige. I slike tilfeller er det aktuelt med utlån til kompetente operatører. Vår erfaring er at skal man nå ut til det brede lag av befolkningen med historieformidling som omfatter militær luftfart, så er det lite som kan måle seg med det publikumspotensialet et flygende veteranfly gir».
     

– Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass.FLYDAGEN 2018
ÅPNINGSTALE VED JOHN EIRIK LAUPSA,
GNERALSEKRETÆR I NLF

SØNDAG 3. JUNI 2018

 

For over 100 år siden ble Norges eller første flyplass grunnlagt på en gresslette ved Lillestrøm. I dag er Kjeller flyplass en av verdens eldste.

Motorlyden som en gang for lenge siden ga følelsen av optimisme og mot, gir i dag en opplevelse av stolthet og nasjonal kulturhistorie fra et helt århundre.

Det var her Roald Amundsen tok Norges første flysertifikat.

Jagerpilotene fra de to flybataljonene her på Kjeller var i luften over Fornebu og sørover langs Oslofjorden klokken seks om morgenen da kampen mot tyskerne brøt ut den 9. april.

Det var her det norske småflymiljøet har spiret og grodd siden 1955, og tusenvis av norske flyentusiaster har lært å fly her på Kjeller, både militært og sivilt.

Når vi leser 2018 på kalenderen er Kjeller flyplass internasjonalt anerkjent for sitt unike veteranflyhistoriske miljø, sine sjeldne og flygende veteranfly for for å være en flyplass med røtter tilbake til pionertiden innen norsk luftfart.

Samtidig står flyplassen overfor en krevende fremtid. Våre myndigheter, lokalpolitikere og private aktører må være bevisst ansvaret de har for å ta vare på historien etter at Forsvaret forventes å forlate plassen sin i 2023.

Men det er også opp til oss. Alle som er her i dag er en del av det unike engasjementet for å bevare flyplassen. Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse.

Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass

Videre håper jeg dere skriver leserinnlegg, kontakter lokalpolitikerne, deltar i debattene i sosiale medier og sier meningene deres høyt.

Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass.

Historien sitter ikke bare i hangarveggene, flyene og rullebanen, men også menneskene som hver dag står på og gjør at Kjeller flyplass har en posisjon som ingen andre norske flyplasser kan sammenlignes med.

Veteranflygruppen til Nedre Romerike Flyklubb gjør en fantastisk innsats hvert eneste år med å arrangere Flydagen. For dette og mange andre flotte innsatser har jeg gleden av, på vegne av det internasjonale luftsportforbundet FAI, den store glede og ære å kunne få tildele Group Diploma of Honour til gruppen.

FAIs Group Diploma of Honour tildeles Nedre Romerike Flyklubb for deres betydningsfulle bidrag til luftfartens fremme gjennom bygging og restaurering av fly og synliggjøring av kulturarven og spredning av luftfartskultur.

Vi gratulerer med den velfortjente prisen. Med dette har jeg æren av å kunne erklære Flydagen 2018 for åpnet.

Jeg håper dere alle får en strålende dag i sola, at dere får opplevelser og ikke minst inspirasjon til å kjempe videre sammen med flymiljøet for bevaring av flyplassen i tiden fremover!

http://nlf.no

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome
Wilhelm Mohr startet som flyelev på Flyskolen på Kjeller i 1936. «Han tjenestegjorde ved Trøndelag flyavdeling på Værnes da krigen brøt ut. Herfra utførte han oppdrag
mot tysk fremrykning under kampene i Norge. Etter krigstjenesten kom han seg til Canada og bidro betydelig til oppbygning av Little Norway som første instruktør
der norske flyvere fikk sin utdanning. Senere under den annen verdenskrig, fra sitt tilholdssted i Storbritannia, ledet han noen av våre viktigste bidrag i kamp fra 1941 til 1945.
For sin formidable innsats ble han tildelt Krigskorset med sverd og en rekke andre dekorasjoner», skriver GIL Generalmajor Per-Egil Rygg i 2016. Foto: KFF
 
Kjeller Aerodrome

Gloster Gladiator oppstilt på Kjeller flyplass på 1930-tallet. «Løytnant Dag Krohn satt i 423 den 9.april. Han angrep to tyske fly i luften, som begge ble rapportert skutt ned.
De 7 norske Gloster Gladiatorene skjøt tilsammen ned 5 tyske fly, og bidro til å forsinke den tyske invasjonen og gi nødvendig forsprang for Kongehus og Regjering.
Innsatsen til de norske Gladiatorflygerne ble også en viktig inspirasjon for de mange som reiste til Little Norway i Canada, for å utdanne seg som flygere,
og som senere deltok aktivt i krigen for et fritt Norge…», ifølge 423.no. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

Kjeller Aerodrome
«Per Waaler var 22 år gammel, og pilot av et Gloster Gladiator-fly stasjonert på Fornebu. Klokken 07.06 den 9. april 1940 ble han og seks andre piloter beordret på vingene.
NRK-dokumentaren «Alliert og alene» fortalte Waaler, som gikk bort 4. juni 2014, om de dramatiske kampene med de første tyske flyene over Norge», skriver NRK.no.
 
Kjeller Aerodrome
«Femten fremmede fly var observert med kurs nordover.[.(..] Og som avdeling hadde vi stående ordre – en av få i Norge, tror jeg – om å skyte om nødvendig for
å holde fremmede fly borte. Vi gikk nedover mot sørvest og passerte Håøya. Der steg en voldsom røyksøyle 1200 meter opp, forteller Waaler i dokumentaren.
Siden fikk han vite at røyksøylen kom fra det tyske krigsskipet Blücher, som nettopp hadde blitt skutt i senk fra Oscarsborg. – Like etter det så vi de første tyske flyene.
Da lå vi i fin angrepsposisjon, så lederen sier «vi angriper, hver mann for seg». Det som lå best til for meg var en Heinkel 111. Som jeg da tok meg av», sier Per Waaler til NRK.

 
Kjeller Aerodrome

«Motorlyden som en gang for lenge siden ga følelsen av optimisme og mot, gir i dag en opplevelse av stolthet og nasjonal kulturhistorie fra et helt århundre.
Det var her Roald Amundsen tok Norges første flysertifikat. Jagerpilotene fra de to flybataljonene her på Kjeller var i luften over Fornebu og sørover langs
Oslofjorden klokken seks om morgenen da kampen mot tyskerne brøt ut den 9. april. Det var her det norske småflymiljøet har spiret og grodd siden 1955,
og tusenvis av norske flyentusiaster har lært å fly her på Kjeller, både militært og sivilt», sa generalsekretær John Eirik Laupsa
i sin åpningstale under Flydagen 3. juni 2018 på Kjeller.

Kjeller Aerodrome
Etter åpningen av Flydagen 2018 tok generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF (til venstre) og styreleder Per Harald Grue i Norges Kulturvernforbund en prat med
tidligere direktør i Seksjon for kultur, idrett og fritid i Skedsmo kommune, Roald Hansen (til høyre) og Tore Blikom i Kjeller Flyhistoriske Kulturpark ( bakerst).

 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desmeber