Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Hundremeterne ble bygget i 1917 og ble tatt i bruk av Søndenfjeldske Flyveavdeling (SFA) i 1918. I alt 30 fly var operative på den ytre flyveplass på 1920- og 1930-tallet,
hvor den største aktiviteten på Kjeller var samlet. SFA ble utvidet i 1935 til Flybataljonene med jagervinger, speidervinger og bombevinger. Seinere mot slutten
av 1930-tallet ble hovedflyverkstedet like inntil Fetveien bygget (til høyre på bildet), også kalt Ole Reistad-hangaren, Bombevinghangaren og Nye Hundremeteren.
Under okkupasjonen drev BMW vedlikehold av tyske fly i Norge og Finland i hovedflyverkstedet før det ble bombet sønder og sammen av 78 amerikanske
B-24 Liberator 18. november 1943 og 51 britiske Avro Lancaster 29. april 1944. Foto: KFF

 

Julekalender 2018: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

 
– En god del av fly aktivitetene må ha foregått rimelig lokalt, ettersom lokalpressen på et tidspunkt kunne meddele at flyene endelig var begynt å falle ned utenfor gjerdet!! «Hundremeterne». Den neste store utvidelsen kom i 1919 da den flytaktiske avdelingen ble flyttet til den andre siden av «Songa » og området ble utvidet helt frem til Storgata . På det nyervervede området ble det bygget to lange hangarer – de såkalte «Hundremeterne». «Som med navnet Kjeller skrevet på taket på den ene hangaren ble et kjent landemerke fra luften! Etter nødvendig drenering ble det preparert en form for rullebane. Flyplassen var på dette tidspunktet i realiteten delt i to. Plankebelagt rullebane. Denne situasjonen vedvarte helt frem til krigen, da den tyske okkupasjonsmakten knyttet de to områdene sammen med en bred plankebelagt rullebane, som hadde nesten samme retning som dagens rullebane». – Spørsmålet er imidlertid om det ikke er en bedre fremtidsstrategi for Skedsmo kommune å bevare dette flotte området i mange tiår fremover. Er det virkelig nødvendig å bygge ut deler eller hele flyplassområdet så lenge det er en bedre utbyggingsmuligheter rundt selve byen, og det er prekær mangel på et sted å være for småflyeiere og flyentusiaster fra hele Oslo-området…
     

RULLEBANENS HISTORIE

Navnet Kjeller bringer lett tankene hen på noe helt annet enn en Flyplass! Så viser det seg naturligvis at dette navnet er blitt til etter en lang språklig utvikling, og det kommer sikkert til å utvikle seg videre!

Generalmajor Ivar Gjetnes har tidligere vært plasskommandant på Kjeller og gir deg her historien til rullebanen på Kjeller.

De jeg har lyttet til mener at navnet kommer fra et gammelnorsk ord som betyr «telt»! Det kan bety at dette området ved bredden av Nitelva har vært en markedsplass, der det en eller flere ganger i året ble byttet varer og tjenester.

Det blir sagt at ordet «tjòld» – for telt – i flertall ble til «tjøldum», og senere justert til «tjælder» og «Tjelder», før latskapen tok overhånd og erstattet «Tj» med «kj» «kjelder» og endelig til «Kjeller»!

Det forundrer vel ikke noen om neste utviklingstrinn ender opp med å uttale navnet «Skjeller», sannsynligvis lenge før neste hundreårs jubileum!!

Men, teltplassen var for lengst borte da de to herrer offiserene Thaulow og Sejersted foretok sin befaring på nedre Romerike for å finne en passende plass til Hærens – og Norges – første flyplass!

Historien forteller at de syklet rundt i området i to dager før de den 10. September 1912 hadde sin anbefaling klar, nemlig et lite jorde på «teltplassen» rett nedenfor Kjeller gård.

Fødselsdato for Kjeller
Anbefalingen ble tatt til følge, og kontrakt ble skrevet for leie av et 40 x 100 meter stort område, som best kan sammenlignes med en fotballbane i størrelse. Leieavtalen gjaldt fra den 14. September 1912, som
må regnes som fødselsdato for Kjeller flyplass. Avtalen ga flygere og mekanikere muligheten til kontor og innlosjering i hovedbygningen på Kjeller gård, og tilgang til «verkstedlokale» i låven som den gang lå strategisk plassert like ved Fetveien.

Ganger Rolf
Flyplassen ble valgt i grevens tid, ettersom de to flyene som ble anskaffet til Hæren allerede var i landet. Det ene – med navnet «Ganger Rolf» – var oppbygd og befant seg ved Heradsbygd i nærheten av Elverum, mens det andre – som ennå var i kasser, og som senere ble gitt navnet «Njaal» – umiddelbart ble fraktet fra kaien i Kristiania til Lillestrøm med tog, og videre til kjeller med hest og vogn.

Flyplassen fikk sin første betydelige utvidelse allerede i 1914 frem til elva «Songa», og det ble etter hvert plass til både flyskole, flyfabrikk og en operativ flyavdeling!

Aktivitetsnivået var ikke det høyeste ettersom første verdenskrig førte til store problemer med etterforsyning av komponenter og reservedeler, som derfor i mange tilfeller måtte tilvirkes lokalt.

En god del av fly aktivitetene må ha foregått rimelig lokalt, ettersom lokalpressen på et tidspunkt kunne meddele at flyene endelig var begynt å falle ned utenfor gjerdet!!
«Hundremeterne». Den neste store utvidelsen kom i 1919 da den flytaktiske avdelingen ble flyttet til den andre siden av «Songa » og området ble utvidet helt frem til Storgata . På det nyervervede området ble det bygget to lange hangarer – de såkalte «Hundremeterne»

– Som med navnet Kjeller skrevet på taket på den ene hangaren ble et kjent landemerke fra luften! Etter nødvendig drenering ble det preparert en form for rullebane. Flyplassen var på dette tidspunktet i realiteten delt i to. Plankebelagt rullebane. Denne situasjonen vedvarte helt frem til krigen, da den tyske okkupasjonsmakten knyttet de to områdene sammen med en bred plankebelagt rullebane, som hadde nesten samme retning som dagens rullebane.

Etter store skader på plankedekket mot slutten av krigen ble det besluttet å bygge en moderne rullebane. Retningen ble vridd litt «mot klokka», og rullebanen ble både lengre og smalere – i stand til å ta imot jetjagere. Dagen etter at rullebanen var ferdig anlagt og godkjent, landet DH Vampire B-AT som første jetjager. I første omgang økte lengden til 1 400 meter, og senere til noe over 1 600 meter, som er lengden på rullebanen i dag!

Som medlem av NATO fra starten ble det tidlig syslet med tanken om å utvide rullebanen på kjeller flyplass til standard NATO-lengde på 2 990 meter. Dette var en så aktuell problemstilling ved begynnelsen av den kalde krigen at et flertall i kommune styret i Lillestrøm kommune stemte ja og var innstilt på å akseptere en slik utvidelse!

Mange pustet nok lettet ut da behovet gradvis ble borte, og er sikkert glade over at Lillestrøm har fått Åråsen stadion der den sydøstlige enden av rullebanen ellers ville ha vært!
framtidsstrategi. Det store spørsmålet nå er hvordan flyplassen vil utvikle seg i årene frem over. Så lenge Forsvaret har behov for å utnytte den tekniske kompetansen og kapasiteten som finnes ved verkstedene på Kjeller til vedlikehold og modifikasjon av avanserte kampfly, så er det meget sannsynlig at rullebanen vil bli beholdt i sin nåværende form.

Skulle dette behovet bli redusert eller falle bort, er det sannsynlig at en omdisponering av deler av flyplassens areal vil komme på den politiske dagsorden. Det er derfor trolig at dagens rullebane vil være den lengste i flyplassens historie!

Spørsmålet er imidlertid om det ikke er en bedre fremtidsstrategi for Skedsmo kommune å bevare dette flotte området i mange tiår fremover. Er det virkelig nødvendig å bygge ut deler eller hele flyplassområdet så lenge det er en bedre utbyggingsmuligheter rundt selve byen, og det er prekær mangel på et sted å være for småflyeiere og flyentusiaster fra hele Oslo-området…

Et bedre sted enn en flyplass som har fått fotfeste gjennom 100 år skal vi lete lenge etter!

Tor Richvoldsen
Pilot i over 50 år

Nedre Romerike Flyklubb
https://www.nrfk.org/

 

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome
Riksantikvaren kom 4. oktober 2018 med et utkast til fredning av Kjeller flyplass, her markert med blått. Hele området til Flyfabrikken inngikk i forslaget, mens områdene til
Flyveskolen og Flybataljonene bare delvis var inkludert, her markert med rødt. I et innspill fra Seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune tas det til orde for å frede
hele rullebanens lengde: «Å områdefrede halve rullebanen i forventning om at den andre halvdelen eventuelt får en annen type vern virker lite logisk og kan vise seg å bli
en risikabel strategi. Vi mener – uansett fremtidig bruk av området – at rullebanen i hele sin lengde, med gressmatter på hver side, må være
en gjenkjennelig struktur i eventuell ny bebyggelsesplan for Kjeller og ikke utraderes fullstendig (slik som f.eks. skjedde på Fornebu)».
Illustrasjonen viser at Hundremeterne lå midt i området hvor Flydagen arrangeres hvert år i Småflyhavna, mellom dagens fuelanlegg
og oppstillingsplassen for besøkende fly.
 
Kjeller Aerodrome

Konklusjon fra Seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune er klar: «Kjeller flyplass representerer norsk luftfartshistorie gjennom mer enn hundre år
og er en av verdens eldste flyplasser som fortsatt er i drift. Akershus Fylkeskommune er positiv til fredning av Kjeller flyplass. Muligheten for fortsatt flyvirksomhet
bør prioriteres når området utvikles og fredningsbestemmelsene må i hvert fall ikke utelukke dette. Vi mener fredningen bør omfatte hele rullebanen og at ytterligere
vern av militærleiren Kjeller bør vurderes».

Kjeller Aerodrome
I alt 10 flyskur for Flyveskolen ble bygget like ved Fetveien. Området hvor Flyveskolen holdt til er ikke inkludert i utkastet til fredning fra Riksantikvaren.
 
Kjeller Aerodrome
«Å identifisere verneverdien av enkeltbygninger og andre sivile og militære anlegg er en betydelig utfordring. Det er viktig at man ikke mister fokus på hva
som kanskje er mest interessant, nemlig den kontinuerlige aktiviteten ved Kjeller helt tilbake til flyvingens pionertid. Faktisk er flyhistorien på Kjeller på noen få år nær
like lang som flyvingens historie overhode! Denne kontinuiteten er i seg selv bevaringsverdig. Muligheten for fortsatt flyvirksomhet bør prioriteres når området utvikles.
Fredningsbestemmelsene bør oppmuntre til at flyaktiviteten på Kjeller vedreføres og må i hvert fall ikke utelukke dette. Å opprettholde aktiviteten er dessuten i tråd med
prinsippet om vern gjennom bruk, et moment Riksantikvaren tillegger stor viktighet i sitt varsel», skriver
Seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune
i sitt innspill til Riksantikvaren
.
 
Kjeller Aerodrome

Kjeller ble etablert med to flyplasser, den indre og ytre flyveplass. I 1935 ble området knyttet sammen og flyaktivitetene ble samlet på en felles rullebane.
Bildene viser hvordan rullebanen har endret form og lengde. Tegningen øverst til venstre er laget av Tryggve Gran.


 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember