Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Aeroplan no 1 – Shorthorn – det første Kjeller-bygde flyet var en modifisert versjon av Longhorn MF-7 uten canardvinge. Levetiden til de to første Maurice Farman-flyene
«Ganger Rolf» og «Njaal» var kort. Allerede i oktober 1912 havarerte «Njaal», og i april året etter havarerte «Ganger Rolf». «Det nye flyskuret på Kjeller ble i en fart innredet som
snekkerverksted, og de gikk straks i gang med å bygge et nye aeroplan». Det ble starten på Flyfabrikken på Kjeller, som i dag heter AIM Norway. Kaptein Einar Sem-Jacobsen,
grunnlegger av Kjeller, skriver at: «vi hadde ikke elektrisk lys eller kraft og ikke en eneste arbeidsmaskin i vårt verksted på Kjeller. men vi hadde noe som var verdifullere
enn det beste tekniske utstyr: våre flinke mekanikere og arbeidere: Nielsen, Hansen, Pedersen, Haug, Amundsen, Levin og Gottfred Nielsen. De var alle uten untagelse
besjelet av en så glødende iver, interesse og lyst til arbeidet, at det hjelp oss over alle vanskeligheter og manglende tekniske hjelpemidler». Foto: KFF Kilde/sitat: Digitalt museum

 

Julekalender 2018: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

 

KULTURARV FOR NESTE GENERASJONER

Den kulturelle skolesekken og samarbeidet med kulturseksjonen i Skedsmo kommune har vært et hjertebarn for daglig leder i Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) oberst Willy B. Hveding.

Han ledet arrangementet på Kjeller de første ti årene før han gikk bort i fjor høst. For ham var det aldri noe tvil – HELE Kjeller flyplass må bevares som verdensarv for våre neste generasjoner.

Kjeller er selve vuggen til norsk flygning
– Kjeller er selve vuggen til norsk flygning, sier Willy B. Hveding i et intervju med Lillestrømbanken i forbindelse med hans 80-årsfeiring.

– Jeg er stolt av å være en del av norsk flygnings historie, sier Willy B. Hveding. Han var utdannet radartekniker i Luftforsvaret, samt sivilingeniør elektronikk ved Stanford University i California. Han var tidlig ansvarlig for å bygge opp kontroll- og varslingssystemet «Early Warning» for det norske luftforsvaret på 1960-tallet. I dag inngår AWACS E-3A i NATO Early Warning and Control Force (NAEW&C). Flyene som utgjør kommandosentraler i lufta har fast lokalisering på Ørland.

I over 40 år har Willy B. Hveding vært tilknyttet Luftforsvaret. han var aktiv i foreningen på Kjeller flyplass helt til det siste.

– Det har vært fantastisk å få oppleve utviklingen. I dag trekker vi på skuldrene når et fly passerer over hodet vårt. Men i pionértiden var det annerledes, sier Willy B. Hveding mens han gir ansatte i Lillestrømbanken «en grundig omvisning i det flotte museums- og modellkammeret».

Hele flyhistorien er bevart på Kjeller
– Formålet med museet er å bevare Kjellers historie og verdiene knyttet til dette. Her representerer vi hele historien, godt illustrert med tro kopier av de meste historiske flyene bygget i 1:4 skala.

– Se her, dette er det første motorflyet som fløy. Den bragden var det brødrene Wright som stod for i 1903. Turen varte riktignok bare i tolv sekunder, men sykkelreparatørene var i gang!

«Han viser oss også en tro kopi i 1:4 skala av det første flyet som var i luften fra Kjeller flyplass, Maurice Farman MF.7 Longhorn».

To MF.7 Longhorn ble kjøpt inn fra Frankrike av midler innsamlet under «Landsindsamling til Luftflaate»:

Landsindsamling til Luftflaate
«Vi har netop feiret vor grundlovsdag. Vi har set barnetogene dra forbi i glæde over det land, som vi pligter at gi dem i arv frit og uavhængig som vi selv har faat det av vore fædre.

Vi vil opfylde denne pligt; vi vil værge vor ret til at beholde vort for os selv. Derfor gaar den sterke forsvarsbevegelse nu over landet.

Vore forsvarskræfter er ikke store, men dog tilstrækkelige til at fylde sit maal, om de utnyttes vel. Det gjælder at ta tidens bedste hjælpemidler i sin tjeneste.

Gjennom de sidste par aars fremgang paa flyveteknikkens omraade vil der ske en omvæltning i krigsførslen. Med flyvemaskinerne rykker frem et nyt vaapen – som skapt for vort land, og det vil kunne yde vort forsvar uvurderlige tjenester.

Vi har derfor stillet os til opgave at samle nordmænd om det formaal at skaffe midler til grundlæggelse av en luftflaate for forsvaret. Den luftflaate, som er blit en nødvendighet.

Midlerne vil bli stillet til forsvarsdepartementets disposisjon i det angivne øiemed.

Bidrag mottages av enhver av undertegnede og av «Norsk luftseiladsforening».

Stortinget med bevilgninger i 1912
I Stortingsproposisjon nr 107 – 1912 står det:

«Departementet har derfor fundet det nødvendig at træffe en foreløbig ordning med hensyn til flyvningen i indeværende budgettermin og har i den anledning ved de utdannede flyvere latt iværksette rekognosceringer for at finde en hensigtsmæssig beliggende og brukbar flyveplads. Flyverne anbefalte med tilslutning av generalinspektøren for ingeniørvaabnet trakten om Lillestrøm som det efter terrængforhold og beliggenhet heldigste sted. Overensstemmende med deres forslag har departementet derefter midlertidig latt leie en flyveplads paa gaarden Kjellers grund ved Lillestrøm. Leieavgiften utgjør ca. kr. 800,00 for 5/4 aar – nemlig for tiden fra 12te september 1912 til 31te december 1913 – for 40,48 maal dyrket 1ste klasses mark og ca. 30 maal beitemark».

Privat oppstart og drift av Hærens flyvevesen
Innsamlingen av midler skjedde parallelt av en gruppe nordmenn i Frankrike med diplomat Fredrik «Fritz» Wedel Jarlsberg i spissen og «Landsindsamling til Luftflaade» i regi av Norsk Luftseiladsforening (forløper til Norges Luftsportforbund).

Landsinnsamlingen sørget for at penger ble stilt til disposisjon for innkjøp av to Maurice Farman; «Ganger Rolf» og «Njaal».

Flyene ble gitt Forsvaret og private midler sikret driften på Kjeller i årene 1912 til 1914. Hærens flyvevesen ble etablert i 1912 og Hærens flyveskole i 1914.

I Stortingsproposisjon nr 147 – 1913 heter det:

”Efterat denne ekstraordinære bevilgning var git (i 1912), fik departementet i slutningen av juni fra Norges minister i Paris meddelelse om at der blandt nordmænd i Frankrike var indsamlet de fornødne pengemidler til indkjøp av et aeroplan som gave til militæretaten. Kort tid efter blev av «Landsindsamlingen til luftflaate» stillet til Forsvarsdepartementets disposition de nødvendige midler til anskaffelse av nok et aeroplan.”

Kjeller Flyhistoriske Forening ivaretar historien
Willy B. Hveding ga besøkende hos KFF ofte en omvisning og «han elsker å fortelle – noe alle tiendeklassingene i Skedsmo får glede av via kultursatsningen Den kulturelle skolesekken».

– Det gir meg utrolig mye glede.

I løpet av årene 1997–2006 har KFF gjenoppbygd den opprinnelige Kjeller-bygde DH82A Tiger Moth 189 LN-KF som sammen med et 20-talls andre skolefly fra Kjeller ble evakuert via Blæsavika og Osensjøen til Sverige like før og under angrepet på Norge i 1940. Gjenoppbyggingen av DH60M Moth 125 LN-KFM startet i 2006 og etter 87 år kunne flyet ta av igjen 18. april 2017, med påfølgende roll-out 9. mai.

I tillegg har KFF under oppbygging Fairchild Cornell PT-19/PT-26 LN-KFC, skoleflyet som ble brukt for trening av norske piloter ved Little Norway i Canada, flystasjonen Winkleigh i Devon i England og i Norge fram til 1955.

Avskjæringsjageren CF-104 755 Starfighter og helikopteret Bell UH-1B Huey Iroquis 588 inngår i de statiske utstillingene til Kjeller Flyhistoriske Forening.

Kilde: Lillestrømbanken og KFF
http://kffkjeller.no/

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
 
Kjeller Aerodrome

Den kulturelle skolesekken (DKS) har vært et hjertebarn for tidligere daglig leder i Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF), Willy Hveding.
Her sammen med Kirsten Arnesen i 2016, tidligere ansvarlig for DKS i kultursektoren for Skedsmo kommune.


Kjeller Aerodrome

Bilder fra Den kulturelle skolesekken (DKS) i 2016.


Kjeller Aerodrome

Kirsten Arnesen og Willy Hveding sammen med hele DKS-teamet til KFF i 2016.


 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 9. desember 8. desember 9. desember