Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Taktisk trening på Kjeller på 1930-tallet. Rittmester Harald Normann i midten. Foto: KFF

 

Julekalender 2018: Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS)

Fordelt over syv dager har 765 elever fra 9. trinn ved alle ungdomsskolene i Skedsmo og elever fra Skedsmo voksenopplæringssenter fått påfyll av kunnskap om vår felles kulturarv på Kjeller flyplass.

Hovedfokus har vært 2. verdenskrig og bombeangrepene mot Kjeller, arnested for norsk flygning og en av verdens eldste flyplasser med røtter og kontinuerlig flyvirksomhet siden 1912.

– Vi satser mye på kultur og har mange lokale tilbud i Skedsmo-skolen. Kulturarv er et tema vi har for alle klassetrinn i Den Kulturelle Skolesekken (DKS), sier Trude Stray Bjerkeseth som er ansvarlig for DKS i Skedsmo kommune. Hun opplyser at et par av kulturarvtilbudene blir levert fra Akershus fylkeskommune, mens resten produseres av kultursektoren i kommunen.

Foruten 2. verdenskrig og flyangrepene på Kjeller, har elevene fått vite mer om flyplassen som er arnested for norsk flygning og Hærens flyvevesen (som sammen med Marinens flyvevesen i 1944 ble slått sammen til Luftforsvaret), og hvor landets første flyskole ble etablert i 1914. Flyfabrikken på Kjeller ble offisielt åpnet i 1916, etter at arbeidet med gjenoppbygging av fly hadde pågått siden 1913.

For første gang blir kulturarvtilbudet «Kjeller flyplass» gjennomført for 9. trinn, etter å ha blitt gitt til 10. trinn i mange år. Tilbudet foregår i historiske Småflyhavna som er det samme området hvor flybataljonene opererte på 1920- og 1930-tallet med jager-, speider, bombevinger.

I dag er Småflyhavna base for det største allmennflymiljøet i Norge, hvor nær 1 000 piloter og over 120 luftdyktige fly er samlet.

– Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) har mye kunnskap og erfaring som er interessant for skolene. Det er veldig fint at elevene får oppleve den historiske flyplassen, med formidlere som både har jobbet på flyplassen i mange år og opplevd 2. verdenskrig, sier Trude Stray Bjerkeseth.

Elevene blir inndelt i fire grupper som i løpet av to timer roterer på fire poster. Tidligere offiser og fagsjef fly ved Forsvarets Museer, Roar Glenne, stiller for første gang som formidler. Presentasjonen omhandler utviklingen av flyplassen fra 1912 fram til i dag, samt en orientering om det tyske angrepet 9. april 1940 og hva konsekvensen av en krig innebærer.

 

 

Andre formidlere er tidligere kampflypiloter, trafikkpiloter, yrkesaktive og pensjonister som alle har lang fartstid i Luftforsvaret, og ildsjeler hos Kjeller Flyhistorisk Forening (KFF).

Elevene fikk også en omvisning i KFFs imponerende modellkammer. Formidler Jan Rønning fortalte om sine personlige opplevelser fra angrepet på Kjeller 9. april 1940 da fire Heinkel He 111 fra Luftwaffe gikk til angrep og slapp bomber over flyplassen.

I KFFs «førkrigshangar» får elevene oppleve Gipsy (Standard) Moth og Tiger Moth, to flydyktige veteranfly og kulturskatter på Kjeller, med en innføring om nitidige restaureringsprosesser og flymiljøet på Kjeller.

Et sentralt tema for ungdommene er flygeteori som forteller elevene om løft, hastigheter, luftmotstand, pitch – aerodynamiske krefter og moment som får en flymaskin til å fly.

Siste stopp i programmet for elevene er en orientering om etterkrigstiden og den «kalde krigen». Her får elever mulighet til å sitte bak stikka i det supersoniske jagerflyet CF-104 Starfighter og i et Bell UH-1B helikopter brukt under krigen i Vietnam.

Hver skole i Skedsmo får utdelt glidefly som inngår i en konkurranse etter besøket på Kjeller. To vinnere på hver skole får oppleve en flytur med KFFs sjefspilot Helge Storflor, med takeoff og landing på Kjeller. Han tar elevene med til Ekebergsletta, Fornebu, Holmenkollen før de vender tilbake til Skedsmo, gjerne med en flygning over skolen til de enkelte elevene.

Elevene viser stor interresse for kulturarven. Kjeller Flyhistorisk Foreningen har i over 10 år samarbeidet med DKS om et tilbud for ungdomsskolene, som betraktes som svært viktig for å synliggjøre kurturarven på Kjeller, en flyplass med enestående historie.

 

Tekst: Roar Glenne, KFF

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

 

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome
Trude Stray Bjerkeseth er leder av Den kulturelle skolesekken i Skedsmo kommune, her flankert av tidligere offiser og fagsjef for fly ved Forsvarsmuseet
og forfatter Roar Glenne (til venstre) og Sigbjørn Modalsli, mangeårig sjef ved Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK),
forfatter og nestleder i styret for Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF).

Kjeller Aerodrome
Trude Stray Bjerkeseth fra Den kulturelle skolesekken i Skedsmo kommune sammen med DKS-teamet hos KFF.
Fra venstre foran; Arvid Juland, Roar Glenne, Erling Andresen og Jørund Skaali.
Bak fra venstre; Borgny Raaum, Vigdis Aslaug Juland, Jan Rønning, Vigdis Stray Bjerkeseth, Vidar Magnussen og Sigbjørn Modalsli.
I tillegg deltok Arild Jacobsen og Odd Spone. I bakgrunnen ses DH60M Moth 125 og DH82A Tiger Moth 189.

 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember