Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Kjeller flyplass – hvor ideer og drømmer tar av!

 

JA VI KAN! Bli medlem av URBAN SKY – en ny interesseorganisasjon for norsk luftfart.

I 2015 feiret vi flybataljonene på Kjeller og markerte at det er 75 år siden invasjon, krig og okkupasjon i Norge og 70 år siden frigjøring og fred.

Søndenfjeldske Flyveavdeling på Kjeller ble i 1930 utvidet til Flyvebataljonen som var oppsatt med speider-, bombe- og jagervinger.

Siden de første flygningene 21.–22. september 1912 har Kjeller flyplass vært en livsnerve og lagt grunnlaget for utviklingen av teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljøene på Kjeller – med stor betydning for Romerike og landet forøvrig.

Kjeller flyplass er verdens eldste flybase med kontinuerlige flyaktiviteter. Flymiljøet på Kjeller var i 1912 arnestedet for norsk flygning og militær luftmakt.

Landsinnsamlingen i 1912 ble initiert av Norsk Luftseiladsforening for innkjøp av de første flyene i Hærens flygevesen og ble spiren til Luftforsvaret, som 10. november 2016 feiret 72 år.

Kjeller er selve hjertet i norsk luftsport og luftfart – med lange tradisjoner og nært samarbeid mellom Luftforsvaret og sivil luftfart.

Kjeller er en unik luftfartshistorisk flyplass og arena med plass til opplevelsespark, utdanningssenter og innovasjonssenter der drømmer og ideer kan ta av også i årene framover!

Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i arbeidet for å videreutvikle Kjeller som verdens eldste flybase med flybataljoner, flyfabrikk og flyskoler.

Dagens flyplass og luftrom bør fredes og ikke nedbygges!

– Infrastruktur som flyplasser og veier er dyrt å bygge. La oss håpe kommunen aldri ødelegger flott og viktig infrastruktur til fordel for boliger som kan plasseres alle mulige andre steder enn på Kjeller! Morten Eivindssøn Astrup

Kjeller flyplass er en enestående luftfartshistorisk kulturarv og arnested for norsk flygning. De første flygningene 21.–22. september 1912 la grunnlaget for en storstilt utvikling av flyplassen og områdene rundt.

Si NEI til utbygging av boliger, butikker og næringsbygg på flyplassen – og rop et høyt JA! så våre barn og neste generasjoner også i framtiden kan få tilgang til Kjeller flyplass og få de samme muligheter til utdanning, opplevelser og mestring!

FLICKR.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

Bildet over fra Småflyhavna er tatt under Flydagen i 2011, midt i området hvor Hundremetern var lokalisert på 1920- og 1930-tallet. De to hundre meter lange hangarene var sentrum for Flybataljonene på Kjeller, med jager-, speider- og bombevinger.

Kjeller Aerodrome
 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©23

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©23