Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Det mangler en «overordnet langsiktig strategi» for allmennflygningen, ifølge LT

 

«Realiteten er at allmennflygingen er under betydelig press med tanke på tilgang til landingsplasser for trening og generell utøvelse av aktiviteten, uten at det finnes en overordnet langsiktig strategi for hvordan denne utfordringen skal håndteres», skriver Luftfartstilsynet (LT) 28. mars 2019 i sin vurdering av rapporten til Oslo Economics «Permanent løsning for Småflyvirksomheten på Østlandsområdet». Rapporten ble gitt som oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD).

Ifølge SD/Regjeringen er det «Flere alternativer til løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet».

I utredningen beskriver LT Eggemoen, Rakkestad, Jarlsberg, Rygge, Krogstad (et planlagt anlegg i Sørum/Lillestrøm kommune med sikkerhetsmessig store ulemper/utfordringer) og Holt ved Drøbak (foreslått nytt anlegg som ikke er omtalt i rapporten til OE), mens Kjeller glimrer ved sitt fravær.

Etter valget 9. september er det politisk flertall i nye Lillestrøm kommune for etablering av et veteranflysenter/ luftfartsøyvernsenter på Kjeller flyplass med tilhørende rullebane.

Premisset fra SD for arbeidet til Oslo Economics var å utelate Kjeller flyplass. Analyseselskapet har dessuten i beskjeden grad tatt hensyn til SSBs framberegninger av folketall og den sterke teknologiske utviklingen som nå skjer innen luftfarten, spesielt innen hybrid-elektriske flysystemer.

Rapporten til Oslo Economics var midt sagt svak på en rekke områder da den ble presentert, og kan etter valget bli vurdert som utdatert av politikere lokalt og regionalt på Østlandet.

Luftfartstilsynet fraråder på nytt mot nedleggelse av Kjeller flyplass i sin vurdering (filen inkluderer innsigelse/innspill i 2014 fra SD mot kommuneplanen i Skedsmo kommune);

«I et flysikkerhetsperspektiv er det nødvendig med kompetanse. Ved Kjeller er allmennflyaktiviteten veldig konsentrert og man har et stort fagmiljø som anses viktig med tanke på å utvikle kompetanse og å dyrke en god sikkerhetskultur. Legges Kjeller flyplass ned er det sannsynlig at deler av det eksisterende miljøet løses opp og at kompetanse kan forsvinne. Dette er ugunstig i et flysikkerhetsperspektiv. Flyging fra Kjeller omfatter dessuten utdanning av nye flygere. For fortsatt drift av flyskolene kreves det en egnet base som utgangspunkt for treningen samt egnet luftrom for trening. Slike treningsområder må også kunne aksepteres av lufttrafikktjenesten (bruk av luftrommet), og Luftfartstilsynet vil kun gi tillatelse til etablering av flyskole annet sted hvis det er sikkerhetsmessig og faglig forsvarlig, og i henhold til krav i medhold av luftfartsloven. Allmennflyaktiviteten i Oslo-området er i dag preget av gode sikkerhetsforhold og svært lav ulykkesrate gjennom en naturlig segregering av tyngre og lettere trafikk. Nedleggelse av Kjeller vil i en periode innebære noe større trafikktetthet rundt de resterende flyplassene, og kommersiell luftfart og allmennflyging vil i perioden i større grad måtte operere på de samme arenaene og i det samme luftrommet. Dette vil kunne ha en midlertidig negativ innvirkning på sikkerheten, og det vil kunne påvirke regulariteten til den kommersielle trafikken noe. Kjeller flyplass representerer en alternativ landingsplass for hovedstaden under operative nødsituasjoner».

I et innspill til Riksantikvaren i 2018 tar Seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune til orde for å bevare hele rullebanen og det eksisterende flymiljøet på Kjeller.

Over 100 år med kontinuerlige flyaktiviteter har hatt og har stor betydning for utviklingen av Skedsmo og Romerike, med stadige knoppskytinger.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) ble etablert på Kjeller i 1946, rett etter 2. verdenskrig. Institutt for Energiteknikk (IFE). et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi, ble første spinoff i 1948.

Miljøer innen teknologi, forskning og innovasjon på Kjeller viste sterke resultater over flere tiår og førte til etableringen av Kunnskapsbyen Lillestrøm som 8. januar 2016 feiret 15 år.

8. januar 2016 var det samtidig 100-årsjubileum for de første flygningene i Norge med skiunderstell. Einar Sem-Jacobsen regnes som en av grunnleggerne av Kjeller flyplass og Hærens flyvevæsen.

I 1916 kunne han for første gang ta av med en Maurice Farman F.F.1 Longhorn påmontert egenutviklede ski.

Kjeller er internasjonalt kjent som en av Norges fremste teknologiklynger – et nasjonalt og internasjonalt senter for teknologi, forskning, innovasjon, utdanning og luftfart.

Under konferansen «Hjernekraft fra Kjeller» i 2015 lanserte Walter Kvam i Kongsberg Gruppen tankene om et toppindustrisenter i Norge. Inspirasjonen var forsknings- og innovasjonsmiljøene på Kjeller.

Presentasjonen ble vist fram under NHOs årskonferanse i 2016 før planene offisielt ble lansert under Arendalsuka i august 2016. Etterhvert har planene landet i form av Digital Norway, en norsk storsatsing på digitalisering.

Fagmiljøene på Kjeller skaper ringvirkninger nasjonalt og internasjonalt. I i løpet av 70 år er det utviklet et stort teknologi- og universitetssenter i historiske arealer i tilknytning til Kjeller flyplass.

Resultatene taler for seg. Det er bygget opp store verdier på Kjeller i løpet av 106 år med operasjoner og aktiviteter innen luftfart og luftmakt.

Under Flydagene 11.–12. juni 2016 ble det feiret 100-årsjubileum for Flyfabrikken og selskapet AIM Norway som har ansvar for høyteknologisk vedlikehold av F-16 og Sea King.

AIM Norway har avtale med Lockheed Martin om produksjon av halen til det nye norske kampflyet F-35 i samarbeid med Kongsberg.

Bildet under fra Paris Air Show PAS15Le Bourget viser E-Fan 1.0 Demonstrator fra Voltair/Airbus Group, verdens første elektriske tomotors fly som 10. juli 2015 krysset Den Engelske Kanelen etter å ha tatt av med egen motorkraft.

E-Fan (bildet over) er et program som blir videreført som E-FanX hos Airbus i Toulouse, med Siemens og Rolls-Royce som partnere. Første flygning av en BAe 146 er planlagt i 2019.

Italdesign og Airbus startet utviklingen av modulbaserte Pop-Up, en selvstyrt enhet til bruk som bil, skinnegående enhet eller luftfartkost koblet til en firerotors drone. Programmet har fått med Audi som ny partner.

Airbus har igangsatt et par nye programmer som pågår parallelt; selvstyrt CityAirbus med firerotorer og plass til 4–5 passasjerer, og Vahana project, en selvstyrt eVTOL med fast vinge.

MARS 2016

Heart Aerospace i Sverige satser stort på nye hybrid-elektriske nye flytyper; «By integrating our revolutionary electric drivetrain into an airliner of established form factor, we create an aircraft that is safe, reliable and certified to comply with EASA CS-23. Our ES-19 aircraft carries nineteen passengers and has an operating range of 400 km».

Kjeller Aerodrome
Kjeller Aerodrome
Kjeller Aerodrome
Kjeller Aerodrome
Kjeller Aerodrome
Kjeller Aerodrome
Kjeller Aerodrome
 
 

Vi trenger FLERE, ikke færre
flyplasser i framtiden!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©23

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©23