Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Les om Kjeller flyplass i Flybataljonens julekalender for 2018!

 

Framtiden til våre barn og neste generasjoner står på spill!

Forsvaret og Regjeringen vil legge ned Kjeller flyplass i Langtidsplanen for forsvarssektoren – som vil ramme en levende luftfartshistorisk kulturarv.

I verste fall kan det rasere et enestående internasjonalt utdanningssenter og flymiljø for piloter, flyteknikere og avionikere som i dag holder til på verdens eldste flybase.

Riksantikvaren har varslet
oppstart av fredningssak
av Kjeller flyplass


Riksantikvaren varslet 4. oktober 2018 oppstart av fredningssak av Kjeller.

I alt 430 dekar av 1100 deker inngår i utkastet som omfatter hele den opprinnelige indre flyveplass med dagens militære base. Men den største aktiviteten i flypionerårene i Norge fant sted på den ytre flyplass, hvor Søndensfjeldske flyveavdeling ble etablert i årene 1913-1918 og utvidet med Flybataljonene på 1930-tallet.

Se Flybataljonens julekalender for 2018!

På samme område har flyaktivitetene i den sivile Småflyhavna eksistert og blomstret opp siden 1950-tallet.

Høringsfristen til Riksantikvarens utkast er utsatt til 23. november 2018. Innspill kan sendes til postmottak@ra.no med emnetekst «Innspill fredningssak for Kjeller flyplass».

Stortinget, Regjeringen og Forsvaret oppfordres til å si ja til å styrke utdanningstilbudet for våre barn og neste generasjoner, for å oppnå en langsiktig og bærekraftig utvikling innen norsk luftfart.

Beslutning om nedlegging av Kjeller er uforsvarlig uten en helhetlig utredning som omfatter alle interessene på flyplassen.

Vi har et felles ansvar for å være talerør for de mange millioner av barn og ungdommer som skal vokse opp etter oss.

Sammen kan vi snu en utvikling der flymiljøet står i fare for å miste stadig flere flyplasser i Norge. Situasjonen på Østlandet er alvorlig, hvor flymiljøene risikerer å miste viktig nasjonal infrastruktur i norsk luftfart om få år.

Uten treningsflyplasser stopper utdanningen av piloter i Norge, og airlinerpiloter får ikke tilgang til anbefalt trening på fritiden, som har betydning for sikkerheten til alle som flyr.

Vår målsetting er å beholde eksisterende flyplasser og igangsette planlegging og prosjektering for å etablere nye.

Nå er tiden inne for å tenke nytt og samle krefter innen norsk luftfart. Med nye elektriske og hybride små og store fly, vil flygning om få år bli det mest miljøvennlige transportmiddelet.

Behovet for sentrale flyplasser
vil bli doblet eller tredoblet
fram mot 2050

Ifølge SSB vil folketallet i og rundt Oslo bli doblet eller tredoblet i årene fram mot 2050. Behovet for sentralt beliggende flyplasser vil trolig øke proporsjonalt med folketallet, noe som krever større ressurser i flymiljøet og mer langsiktighet blant våre politikere og nasjonale myndigheter.

Vi inviterer et samlet Norge til å slå ring om Kjeller, og har som målsetting å utarbeide en konsekvens­- og konseptvalgutredning som omfatter alle interesser knyttet til Kjeller flyplass.

En lang rekke av samfunnskritiske interesser og framtidige behov knyttet til Kjeller flyplass har fortsatt ikke vært gjenstand for utredninger.

I dag er Kjeller internasjonalt kjent som verdens nest eldste flyplass med 106 år på vingene. Flyaktivitetene på Kjeller var for over 70 år siden opphavet til en av Norges fremste teknologiklynger.

Det er mange muligheter og scenarier når det gjelder framtiden til Kjeller flyplass – med eller uten Forsvaret.

«Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass.

Historien sitter ikke bare i hangarveggene, flyene og rullebanen, men også menneskene som hver dag står på og gjør at Kjeller flyplass har en posisjon som ingen andre norske flyplasser kan sammenlignes med», sa generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund (NLF) under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018.

Meld deg inn i ny interesseorganisasjon
for norsk luftfart


Bli med av DIN LOKALE FLYPLASS – En ny interesseorganisasjon for norsk luftfart.

Se utdrag fra Innspill til fredningssak for Kjeller flyplass.

Vi vil bidra til å øke rekrutteringen til norsk luftfart og stadig forbedre utdanningsmulighetene for piloter, flyteknikere og avionikere.

Kan vi bevare HELE Kjeller flyplass og verdens nest eldste flyplass for våre barn og neste generasjoner?

Ja vi KAN!

Flybataljonen – DIN lokale flyplass – trår til med Julekalender 2018 med Kjeller flyplass som tema.

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

Last ned «Hjerte for Kjeller»

mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

Bli medlem av FLYBATALJONEN – DIN LOKALE FLYPLASS – en ny interesseorganisasjon for norsk luftfart!

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

«Alle som er her i dag er en del av det unike engasjementet for å bevare flyplassen. Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse. Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass, sa generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund (NLF) under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018.

3 681 personer har de siste årene signert oppropet om å bevare Kjeller flyplass. (per 21.11.2018)

4 069 personer er med på «Kjeller Aerodrome», en infoside om de mange aktivitetene på Kjeller flyplass. (per 21.11.2018)

95% av 4300 personer har i en spørreundersøkelse på FB stemt for en bevaring og fredning av HELE Kjeller flyplass.

Riksantikvaren kom 4. oktober 2018 med et utkast om å frede 430 dekar av i alt 1 100 dekar, som utgjør 40% av Kjeller flyplass.

17 428 personer er med i støttesiden «Bevar Kjeller flyplass» på FB. (per 3.12.2018)

Kjeller Aerodrome
 
 

Vi trenger FLERE, ikke færre
flyplasser i framtiden!

Bli medlem i FLYBATALJONEN – DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©18

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©18